Co nás čeká

Akce květen:
14.5. - Fotografování v MŠ.
25.5. - Agnes Adonis – Varieté v MŠ (uskutečníme dle podmínek nařízení opatření Covid)
- Průběžné tvoření – Den matek

an image

IČO: 75031124
Zřizovatel: Obec Kozojedy
Ředitelka školy: Alena Šámalová
Typ zařízení: celodenní
Stanovená kapacita: 56 dětí

Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází v klidné části obce Kozojedy. První budova byla postavena jako účelové zařízení mateřské školy. Provoz byl zahájen 3. 3. 1980 s jednou věkově smíšenou třídou 30 dětí. Od ledna 2003 se stala mateřská škola na základě rozhodnutí Obecního úřadu v Kozojedech příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Obecní úřad Kozojedy se od té doby stará o údržbu budovy, která je ve velmi dobrém stavu. V budově je dostatečně velký prostor rozdělen do dvou částí. První je pro MŠ, druhá část slouží jako školní kuchyně.

V červnu 2012 obec reagovala na počet nepřijatých dětí v místní MŠ a během prázdnin na školní zahradě vystavěla z vlastních finančních prostředků nový objekt pro další třídu s kapacitou 28 dětí. Vnitřní zařízení školy bylo převážně pořízeno z finančních darů místních občanů, podnikatelů a místních firem. Nový pavilon přivítal děti 25. 9. 2012

Prostorné třídy umožnily vytvořit pracovní centra. Prostor je rozdělen do částí pracovních koutků, které svým vybavením, velikostí a umístěním stimulují děti ke hře, práci a jiným činnostem - k pátrání, bádání, experimentování, iniciativám, tvořivosti…, a podporují tak přirozený rozvoj schopností, dovedností a učení. Příjemný interiér umocňuje vybavení novým nábytkem.

Přilehlá šatna pro děti v každém pavilonu je vybavena skříňkami s úložným prostorem na oblečení. Umývárny včetně sociálního zařízení jsou moderně vybavené, ve starším pavilonu je po rekonstrukci. Další prostory jsou určeny zaměstnancům.

Součástí školy je školní jídelna zajišťující stravování dětí. Je členěna na hlavní kuchyni a přípravny. Do nového pavilonu se hotové jídlo přináší v termo nosičích a zde je v přípravně strava servírována.

Rozsáhlá zahrada, vybavená dvěma zastřešeným pískovištěm, prolézačkami, zahradním domkem, skluzavkou, poskytuje prostor, kde se mohou děti projíždět na tříkolkách a koloběžkách. Na terase u zahrady mají děti stolky s posezením. Umělý kopec pro pohybové hry a zimní sporty. Vzrostlé stromy poskytují dětem v horkých letních dnech dostatek stínu. Celá zahrada je oplocená, okolí školy je osázeno keři, zelení a upraveno.

Personální obsazení mateřské školy tvoří ředitelka, 3 učitelky, školnice, uklizečka, vedoucí školní jídelny, kuchařka.

Ředitelka kromě komplexní výchovně vzdělávací práce, zaměřila MŠ svou koncepcí na pohybové a tělovýchovné činnosti, na utužování zdraví dítěte a spokojenost dětí, pohodu prostředí – „ Šťastný svět “.

Dětem nabízí standardní i nadstandardní péči – výuku angličtiny, hru na flétnu, kulturní akce – divadelní představení v MŠ, výlety, pracovní dílny a další.

MŠ má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro mateřské školy.

Filosofií naší školy je teze „ Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách. Naše šťastné dítě by mělo umět nebát se promluvit, říci svůj názor, zvládnout své emoce – hněv, smutek, strach, plachost, ale i radost. Mělo by city umět rozpoznat, porozumět samo sobě i ostatním.“

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

 • Snažíme se naplňovat potřeby dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně.
 • Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.
 • Nástup dětí dle potřeb rodičů, od 6.30 do 8.30 hod.
 • Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku.
 • Probíhají po celý den a prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 • Je dodržován pitný režim.
  Pro děti je po celý rok připravováno mnoho akcí
 • divadelní představení v mateřské škole
 • čištění zoubků po obědě dle dohody s rodiči
 • poznávání přírody, dny s ekologickým programem
 • výlet na konci školního roku
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční a jarní besídka pro rodiče
 • vystoupení u stromečku v obci, program pro seniory z obce
 • návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě v ZŠ Kostelec n. Č.l
 • karneval a jiné tématické hry v kostýmech
 • oslava Dětského dne, hudební dny
 • preventivní programy - s policií, hasiči, zdravotníky
 • pasování školáčků na konci školního roku
 • tvořivé dny s rodiči
 • schůzka pro rodiče na počátku školního roku
 • další akce podle aktuální situace
 • Dny otevřených dveří
 • spolupráce s obcí, s rodiči, se ZŠ
 • spolupráce s logopedy, pedagogicko psychologickou poradnou
 • schůzky pro rodiče, konzultace s ředitelkou
Škola doplňuje program o projekty, které jsou přizpůsobeny podmínkám školy:

Šablony pro MŠ Kozojedy
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002893

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.EU flag

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


MŠMT