Co nás čeká

Akce duben:
5.4.2023 - odjezd v 8.45 hod. z MŠ !!!!
Výlet do Skanzenu v Kouřimi - Jak slavili Velikonoce naši předkové? Zvyky a obyčeje našich prababiček.
12.4.2023 - Divadlo ve školce – Koloběžka
13.4.2023 - Poznáváme les - vycházka do lesa s batůžkem. Sběr přírodnin a sledování změn v přírodě
20.4.2023 - Projektový den – Hrajeme si na školu.
21.4.2023 - Den v pohybu – netradiční cvičení s hudbou Clap clap song.
27.4.2023 - Čarodějné hrátky – značkovaná cesta s úkoly .
28.4.2023 - Čarodějnický den – děti mohou přijít do MŠ v převlecích .

logo

IČO: 75031124
Zřizovatel: Obec Kozojedy
Ředitelka školy: Alena Šámalová
Typ zařízení: celodenní
Stanovená kapacita: 56 dětí

Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází v klidné části obce Kozojedy. První budova byla postavena jako účelové zařízení mateřské školy. Provoz byl zahájen 3. 3. 1980 s jednou věkově smíšenou třídou 30 dětí. Od 1.1. 2003 se stala mateřská škola na základě rozhodnutí Obecního úřadu v Kozojedech příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Obecní úřad Kozojedy se od té doby stará o údržbu budovy. V budově je dostatečně velký prostor rozdělen do dvou částí. První je pro MŠ, druhá část slouží jako školní kuchyně. Přistaven byl zastřešený vstup do MŠ, který kryje schodiště.

V dubnu roku 2012 obec reagovala na počet nepřijatých dětí v místní MŠ a během prázdnin na školní zahradě vystavěla z vlastních finančních prostředků novou budovu pro další třídu s kapacitou 25 dětí. Budova i školní kuchyně, kterou bylo nutné dovybavit, splňuje podmínky Evropské unie. Vnitřní zařízení školy bylo převážně pořízeno z finančních darů místních občanů, podnikatelů a místních firem. Nový pavilon přivítal děti 25. 9. 2012.

Od 1. září 2013 byla navýšena kapacita druhé třídy o tři děti a tím se celková kapacita školy navýšila celkem na 56 dětí.

Prostorné třídy umožnily vytvořit pracovní centra. Prostor je rozdělen do částí pracovních koutků, které svým vybavením, velikostí a umístěním stimulují děti ke hře, práci a jiným činnostem – k pátrání, bádání, experimentování, iniciativám, tvořivosti a podporují tak přirozený rozvoj schopností, dovedností a učení. Příjemný interiér umocňuje vybavení vhodným nábytkem.

Přilehlá šatna pro děti v každém pavilonu je vybavena skříňkami s úložným prostorem na oblečení. Umývárny včetně sociálního zařízení jsou moderně vybavené, ve starším pavilonu proběhla rekonstrukce.

Další prostory jsou určeny zaměstnancům – ředitelna, kanceláře, kabinety.

Součástí školy je školní jídelna zajišťující stravování dětí. Je členěna na hlavní kuchyni a přípravny. Budova je podsklepená s místem na uskladnění brambor a technickým prostorem. Do nového pavilonu se hotové jídlo přináší v termo nosičích, strava servírována z výdejního místa.

Rozsáhlá zahrada je vybavena pro každou třídu zastřešeným pískovištěm, dále nabízí prvky pro pohybové aktivity dětí – rovnovážný most, prolézačky, zahradní domek, skluzavku, herní lavičky, balanční stupínky. Na terase i v zahradě mají děti stolky s posezením. Umělý kopec slouží k využití pro pohybové hry a zimní sporty. Celá zahrada je oplocena, okolí je osázeno keři, zelení a upraveno.

Průběžně jsou prostory školy a vybavení modernizovány. V roce 2019 byla původní budova vybavena tepelným čerpadlem a zateplena střecha. Následovalo zateplení celé budovy, nová fasáda, rekuperace a drobné úpravy vnitřních prostor.

Vstup do obou budov je opatřen otevíracím systémem s kamerou.

 • Snažíme se naplňovat potřeby dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně.
 • Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.
 • Nástup dětí dle potřeb rodičů, od 6.30 do 8.30 hod.
 • Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku.
 • Probíhají po celý den a prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 • Je dodržován pitný režim.
  Pro děti je po celý rok připravováno mnoho akcí
 • divadelní představení v mateřské škole
 • čištění zoubků po obědě dle dohody s rodiči
 • poznávání přírody, dny s ekologickým programem
 • výlet na konci školního roku
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční a jarní besídka pro rodiče
 • vystoupení u stromečku v obci, program pro seniory z obce
 • návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě v ZŠ Kostelec n. Č.l
 • karneval a jiné tématické hry v kostýmech
 • oslava Dětského dne, hudební dny
 • preventivní programy - s policií, hasiči, zdravotníky
 • pasování školáčků na konci školního roku
 • tvořivé dny s rodiči
 • schůzka pro rodiče na počátku školního roku
 • další akce podle aktuální situace
 • Dny otevřených dveří
 • spolupráce s obcí, s rodiči, se ZŠ
 • spolupráce s logopedy, pedagogicko psychologickou poradnou
 • schůzky pro rodiče, konzultace s ředitelkou
Škola doplňuje program o projekty, které jsou přizpůsobeny podmínkám školy:

Šablony pro MŠ Kozojedy
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002893

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.


Šablony II pro MŠ Kozojedy
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014533

je spolufinancován Evropskou unií.EU flag

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


MŠMT