Co nás čeká

březen:
- Klikyháky s předškoláky grafomotorické cvičení s dětmi
- Polytechnické dopoledne ve třídách
- Veselé zpívání s hudebními nástroji