an image

Po celý rok se snažíme, aby se děti cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně.

Važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte a střež se, abys neporušil jeho dětské čistoty. (N.V.Tolstoj).
Mateřská škola je školou dvojtřídní, má svůj neoficiální název:
ŠTÍSTKO

Domeček nás provází celým školním rokem a spolu s ním se seznamujeme s děním kolem nás.
Plníme cíle, které jsme si stanovili. Při vytváření výchovně vzdělávacího plánu vycházíme ze zájmů a potřeb dětí poznávat svět v jeho celé podobě a v poznatcích přiměřené jejich věku. Proto i název našeho výchovně vzdělávacího plánu nese název: „Chci poznat šťastný svět“.
Snažíme se, aby název mateřské školy vyjadřoval, čím chceme naše děti obohatit.

Š Šťastnýma očima dítěte hledíme na svět, laskavá náruč učitelek, ochota odpovědět na všechny otázky
T Tvořivý svět, bohatost prožívání dětí, barevnost činností, být vždy druhému nablízku
Í Laskavost k dětem, pohoda prostředí
S Spokojenost dětí a rodičů, atmosféra co nejvíce se blížící rodinné pohodě a klidu, Ámos Komenský – učení hrou
T Tvůrčí činnost v různých oblastech, prostor pro každé dítě, čas na hry a pohádky
K Komunikace s dětmi, estetické, bezpečné a kulturní prostředí
O Ochota všech zaměstnanců a učitelek pečovat o Vaše děti co nejlépe