Školní vzdělávací program školy:

Chci poznat šťastný svět

MŠ ŠTÍSTKO

Motto: Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.

Sigmund Freud

Šťastné dítě, šťastný svět, zde se můžem rozvíjet...

„CHCI POZNAT ŠŤASTNÝ SVĚT“

Rozpracované motto školy: Šťastné dítě – tvořící se osobnost

  • nebát se
  • říci svůj názor
  • projevit a zvládnout emoce
  • porozumět sobě a ostatním

Naším symbolem je domeček Štístko, kde jsou šťastné děti.

an image

Domeček provází děti celým školním rokem a spolu s ním se seznamujeme s děním kolem nás.
Plníme cíle, které jsme si stanovili. Při vytváření výchovně vzdělávacího plánu vycházíme ze zájmů a potřeb dětí poznávat svět v jeho celé podobě a v poznatcích přiměřené jejich věku. Proto i název našeho výchovně vzdělávacího plánu nese název: „Chci poznat šťastný svět“.