Co nás čeká

Akce květen:
14.5. - Fotografování v MŠ.
25.5. - Agnes Adonis – Varieté v MŠ (uskutečníme dle podmínek nařízení opatření Covid)
- Průběžné tvoření – Den matek