Co nás čeká

Akce duben:
5.4.2023 - odjezd v 8.45 hod. z MŠ !!!!
Výlet do Skanzenu v Kouřimi - Jak slavili Velikonoce naši předkové? Zvyky a obyčeje našich prababiček.
12.4.2023 - Divadlo ve školce – Koloběžka
13.4.2023 - Poznáváme les - vycházka do lesa s batůžkem. Sběr přírodnin a sledování změn v přírodě
20.4.2023 - Projektový den – Hrajeme si na školu.
21.4.2023 - Den v pohybu – netradiční cvičení s hudbou Clap clap song.
27.4.2023 - Čarodějné hrátky – značkovaná cesta s úkoly .
28.4.2023 - Čarodějnický den – děti mohou přijít do MŠ v převlecích .

Podzim v MŠ Kozojedy.

      V září nám začal nový školní rok 2022/2023, kdy jsme opět přivítali nové kamarády, kteří se již do nové školy velmi těšily. Připravili jsme pro děti zajímavá témata, zaměřili jsme se na prožitkové učení a na nové zážitky. Na začátku září jsme se setkali s odborníkem na dravce, který nám ukázal mládě orla, nejmenší sovu – kulíška a mohli jsme si pohladit výra i poštolku. Od začátku školního roku k nám zavítala i divadla a děti viděly krásné pohádky. Protože pohádek není nikdy dost, tak dětem ve školce čteme pohádky i hrajeme divadla. Po celý rok děti seznamujeme se zajímavými knihami, které společně čteme, prohlížíme a povídáme se o nich.
      S podzimem jsme se inspirovali jeho dary a využili ovoce a zeleninu na naše hrátky a tvoření. Společně jsme si upekli štrůdl, ochutnávali ovoce a zeleninu.
      Děti při vycházkách sbíraly kaštany, šišky, šípky, jeřabiny a barevné listy, které jsme využili při podzimním tvoření.
      Společně jsme oslavili i svátek Halloween. Samozřejmě nechyběly ani správné strašidelné dýně, které děti samy pomohly dlabat. Rodičům, kteří přinesli dýně, tímto velmi děkujeme. Tento den je u dětí velmi oblíbený. Strašidelným maskám se meze nekladou, a tak ve školce na módní přehlídce jsme viděli kostlivce, upíry i čerty a čertice. Tradičně si zatancovaly, uvařily lektvar a snědly všechny dobroty.
      Podzim končí a my se společně těšíme na zimní měsíce.
      Eva Kumprechtová

Jaro – léto v naší školce .

      Od jara až do letních dní nás ve školce v Kozojedech čekala spousta zážitků. Jen co jsme domalovali velikonoční kraslice, dali jsme se do příprav na den těch nejmilejších – našich maminek. Pro maminky jsme připravili hned několik překvapení. Dárečky, přáníčka a hlavně vystoupení, u kterého snad žádné oko nezůstalo suché.
      V dalších dnech se děti učily o lesní pedagogice a hravě poznávaly přírodu ve spolupráci s ČZU z Kostelce nad Černými lesy. Děti navštívily místní lesy, zahradnictví v Jevanech a zasadily si dokonce každý svůj strom.
      Do školky dorazila i spousta vzácných návštěv z povolání například pan policista, pan záchranář, paní kadeřnice, a dokonce i hasiči, kteří dětem ukázali svůj vůz a vybavení. Červen uplynul jako voda, užili jsme si barevných dnů a dokončili plánované pěstitelské projekty.
      Následovalo pasování našich předškoláků. Zahradní slavnost se moc povedla a pan starosta za doprovodu bohatého programu pasoval naše předškoláky na budoucí prvňáčky, přejeme jim ve škole hodně štěstí. Děti společně s Honzou Homolou zazpívaly písničky a vytvořily super kapelu
      Naše další vystoupení pak obohatilo i setkání se seniory obce, které proběhlo v Hotelu Na Závisti. Zde s námi ještě program doplnil Honza Cibulka o další hudební zážitek.
      V červnu děti čekalo další překvapení v podobě skřítka Štístka, kterého nám vyřezal pan Petr Moravec z Kostelce. Pan Moravec skřítka vyřezal ze starého nevyužitého kmenu, který na zahradě byl. Během dopoledne nám vytvořil před očima krásného maskota, za což mu upřímně děkujeme. Doufáme, že bude dělat radost dětem na několik let.
Kateřina Kratochvílová

Malé zprávičky z naší školičky.

      První měsíc roku 2022 jsme měli všichni velkou radost z nových hraček pro děti a hlavně z interaktivní tabule 3Panelu, který je moderním zařízením pro vzdělávání dětí. Tabule s dotykovou plochou je pro práci s dětmi velkým přínosem. Poskytuje zásobu vzdělávacích programů a aplikací, které navazují na náš vzdělávací program.
Za tuto tabuli moc děkujeme firmě Saint – Gobain Construction Products CZ a.s. sídlící v Kozojedech, která nám ji jako dar plně financovala částkou 69.990,-Kč. Děkujeme i všem dalším sponzorům naší školy z řad rodičů i ostatních firem a podnikatelů z obce. Díky jejich podpoře je školka velmi pěkně vybavena a zásobena pomůckami pro děti.
Dále nás v lednu i v únoru provázelo téma Cestování za Eskymáky, Zimní olympiáda, Pan doktor je kamarád a poznávání života na vesnici. Návštěva OÚ v Kozojedech a setkání s panem starostou je pro děti hezkým zážitkem. Tradiční karnevalové radovánky ve školce s pečením masopustních koláčků nesmělo chybět.
Březen jsme společně přivítali jarními kvítky a tvořením sněženek. Následoval první projektový den – Přítel lesa, který byl uskutečněn ve spolupráci se ŠLP v Kostelci nad Černými lesy. Do tohoto projektu jsme se zapojili s velkým nadšením a budeme pokračovat v dalších programech během celého roku.
Dalším projektem byla lekce Moje první taneční, kdy děti přišly do školky slavnostně oblečené, učily se základům etikety a první společenské tance. Pro velký úspěch chystáme další taneční den.
Těšíme se společně na nadcházející období, ve kterém připravujeme bohatý program.

Hezký začátek školního roku se spoustou aktivit v MŠ Kozojedy.

      První dny v naší MŠ jsme přivítali nové kamarády. Společně jsme se naučili říkanky, písničky, poznali pravidla tříd, četli, hráli pohádky a zapojili se do pohybových her. Velkou radost nám všem udělaly nové herní prvky na zahradě školy. Skluzavka, prohazovadlo a domeček je zábavou pro děti všech věkových skupin ve školce. Říjen nás pro změnu provázel prožitkovým učením. V týdnu, kdy jsme si hráli a poznávali vše spojené s ovocem a jablky si děti samy připravily štrůdl, který po upečení nadšeně snědly. Poznávaly rozdíly mezi ovocem a zeleninou, ve skupinkách loupaly brambory a připravily zeleninový salát. Jejich nadšení a radost nám přineslo mnoho hezkých zážitků. Podzim bude provázet tvoření z přírodnin a seznámení se s živými dravci. Na návštěvu přijede chovatel dravců, který nám přiblíží jejich život a předvede nám jejich schopnosti v přírodě. Při všech dalších činnostech se zaměříme na rozvoj poznání a přípravu starších dětí na školu. Využijeme vzdělávací pomůcky i interaktivní tabuli. Navážeme na osvědčené projekty a přidáme nové. Moc se těšíme.

Konec školního roku.

      Závěr školního roku se v naší školce vydařil. Přes všechna úskalí, která nastala, jsme si užili dny plné zážitků.
Divadla pro děti se při hezkém počasí pořádala venku a co nejvíce jsme trávili čas na zahradě školy. Barevné dny, kdy jsme se sešli oblečeni všichni v jedné barvě a k tomu připravené činnosti se povedly.
Sportovní aktivity uspořádané jako Olympijské hry a ukončení společným zmrzlinovým pohárem v hotelu Na Závisti, byl pro děti velkou odměnou.
V poslední řadě Pasování předškoláků na školáky panem starostou, vystoupení pro rodiče na zahradě školy se velmi líbilo. Pestrý program a dílničky s možností vyrobit si vlastní výrobek všechny zaujal. Budeme se těšit na další setkávání a zážitky.

Dny plné her a zábavy v MŠ Kozojedy.

      Dny v MŠ Kozojedy byly v minulých měsících jiné než dříve. Všichni jsme se snažili zvládnout opatření, která nám přinesla tato složitá doba. Připravili jsme si však pestrý program. Jedním z témat byly Masopustní hrátky. V tomto týdnu se děti seznámily s tradicemi, které se váží k Masopustu. Připraveno bylo masopustní menu, seznámení s receptem na koláče, které si všichni samostatně vykrájeli, naplnili a po upečení s chutí snědli. Nechyběly převleky masek patřící do masopustního průvodu, písničky, říkanky a nakresleno bylo plno krásných obrázků. Následoval karneval. Ve třídách se se šlo mnoho masek. Piráti, princezny a postavičky z pohádek zaplnili taneční parket, soutěžili, zpívali.
Mimo tyto hezké akce se předškolní děti připravují na vstup do základní školy. Každý týden plní svoje úkoly v sešitech na rozvoj grafomotoriky, podporujeme u nich logické myšlení a rozvoj poznání. Nově jsme přidali do práce s dětmi projekt zaměřený na empatii. Vyjadřujeme svoje pocity pomocí obrázků. Čteme si příběhy o dětech a lidech, abychom věděli, jak se zachovat, když se necítíme nejlépe.
V dalších měsících se budeme zaměřovat na poznání přírody. Těšíme se na nové zážitky.

Září v MŠ.

      Nový školní rok zahájila MŠ v nově upravené původní budově. Fasádu a zateplení doplnily vnitřní úpravy a vylepšení interiéru. Ve velmi pěkně upravených třídách přivítaly paní učitelky nové děti. Většina nováčků zásadní životní změnu zvládla skvěle. S adaptací na nové prostředí malým kamarádům hodně pomohly děti, které školku dobře znaly a navštěvovaly.
Všichni společně začali hrát seznamovací hry a poznávali nové hračky. Zpěv písniček a oblíbených říkanek provázela dobrá nálada. Za nádherného počasí jsme si užili i naši zahradu. Do školky také přijela paní logopedka. Dětem, které mají špatnou výslovnost bude pomáhat společně s rodiči s nápravou.
V měsíci říjnu budeme poznávat změny v přírodě, výchovný program obohatíme o seznámení s dravci, které nám přijede ukázat jejich chovatel a ochránce.
Těšíme se na nové zážitky.

Malá technická univerzita.

      Tímto školním rokem nás provázel celoroční projekt „malá technická univerzita“. Soubor lekcí vedla zkušená lektorka, která přirozeně a hravou formou seznamovala všechny účastníky, se světem techniky. Děti si vyzkoušely si netradiční povolání. V projektu „Stavitel města“ se učily číst v mapách, poznaly infrastrukturu města, postavily si vlastní město. V dalších projektech „Malý architekt“, „Malý projektant“, „Malý inženýr“, „Malý vodohospodář“, „Stavitel mostů“, „Stavitel věží“ se dozvěděly, jak postavit dům, proč nespadne most, jak postavit vysokou věž, kam teče voda po spláchnutí…. Rozvíjely svoji představivost a prostorovou orientaci, logické myšlení, motoriku a učily se pracovat individuálně i ve skupině. Tento projekt si děti velmi oblíbily a vždy se těšily na nové setkání.

Červen ve školce.

      Měsíc červen zahájil „Den dětí“, všichni společně jsme tento netradiční den slavili formou dětských her a radovánek. Heslem bylo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a co nejvíce si to užít!“ Děti soutěžily v běhu, slalomu, ve skákání v pytli, prověřily svoji obratnost a šikovnost v nejrůznějších hrách. Nakonec všechny čekala sladká odměna pro naše malé vítěze – zmrzlinový pohár a diplom na památku báječně prožitého dne.
Na závěr školního roku nás čekalo poslední vystoupení našich předškoláčků. Děti se loučily se školním rokem a také s naší školkou. Na zahradě zazpívaly poslední tóny a pan starosta je slavnostně pasoval na školáky. Tento den se opravdu vydařil a nezbývá než popřát naším malým školákům než mnoho úspěchů ve škole a v životě.

Povedený karneval.

      Celý tento týden ve školce probíhal ve znamení masopustního veselí. Povídali jsme si o lidových tradicích v tomto období a o průvodu masek. Zpívali jsme písničky „Já jsem muzikant" a „To je zlaté posvícení“, malovali jsme klauny a vyráběli karnevalové masky. Největší úspěch měl samozřejmě karneval, na který jsme se všichni moc těšili. Děti v maskách tancovaly, dováděly a udělali jsme si i módní přehlídku. Velkým překvapením pro děti byl klaun Tomáš. S klaunem si děti mohli zatancovat, zazpívat a předškoláci si i zasoutěžili. Nechybělo pohoštění a samozřejmě ani sladká odměna. Celý tento týden jsme si skvěle užili a společně se budeme těšit na další úžasné akce ve školce.

Další kalendářní rok.

      Další kalendářní rok začal a u nás se stále něco děje. Snažíme se obohatit náš školní vzdělávací program o projekty a setkávání s odborníky, kteří nám mají co říct o životě dospělých. V lednu jsme zahájili první část besed o šikaně mezi dětmi. Velmi milá paní lektorka nám v přednášce vysvětlovala, jak se k sobě máme chovat a jak se může cítit kamarád, když mu jiný ubližuje. Těšíme se na druhou část besedy, která proběhne ještě v lednu. Dále nás čeká technická univerzita a v ní budou děti pracovat jako malí inženýři. Tyto programy všechny moc zajímají a baví. Pracují se stavebnicí Duplo. Zkušená paní učitelka má vždy připravenou lekci, která probíhá i na zahradě školy. Pomalu se připravujeme na únorový karneval.

DALŠÍ ZPRÁVIČKY Z KOZOJEDSKÉ ŠKOLIČKY.

      Měsíc září nám utekl jako voda. Nastoupili nám noví kamarádi a tak všechna snaha, aby se jim líbilo u nás ve školce, směřovala k adaptaci nováčků. Společně jsme si hráli, tvořili a těšili se z hezkého počasí. Přijelo k nám divadlo s pohádkou, která vždy okouzlí všechny děti. V písničkovém týdnu jsme poznali hudební nástroje a celou školkou zněly oblíbené písničky s doprovodem hudebních nástrojů. Že každou písničku otevře houslový klíč, už vědí všechny děti. Nyní už se hlásí podzim. Poznáváme plody, ochutnáváme a těšíme se z každého tvoření. Chystáme dílnu s Martinou a pak už dny plné barev. Máme se na co těšit.

Závěr školního roku 2018-2019.

      Poslední tři měsíce před závěrem školního roku, to ve školce žilo pestrým programem. Dílny, divadla, besedy a setkávání s nadšenými dospělými kamarády. Každoročně jsme přivítali všechny přátele z SDH Kostelec nad Černými lesy, policisty i zdravotníky.
Setkáni s Martinem a jeho Školou v pohybu bylo první a určitě ne poslední. Jeho perfektně připravené sportovní hry a cvičeni s ním nadchlo všechny děti. Dal nám velkou inspiraci na další aktivity.
Všichni nám zopakovali a hravou formou ukázali, jak se chovat v nebezpečí a situacích při ohrožení života. Návštěva kamarádky s pejsky, která nám předvedla jejich výcvik, byla také úžasná.
Všechny zážitky na konci roku umocnilo rozloučení s dětmi, které odejdou do ZŠ. Program plný říkanek a písniček shlédli rodiče i přátelé školy. Vše se moc povedlo.
      Těšíme se na prázdniny a v září se sejdeme ve školce.

Jaro ve školce.

      Užít si hezké dny a poznávat nové věci, to je pro nás vždy na prvním místě. V dubnu jsme se sešli s kamarádem Honzou ze záchranné služby a prožili dopoledne plné her a poučení, jak poskytnout první pomoc při úrazech. Další milou návštěvou byli hasiči z SDH Kostelec nad Černými lesy, kteří nás seznámili s prevencí požárů a jejich technickým vybavením. Pěna na zahradě byla tečkou úžasného slunného dne.
      Setkáni s Martinem a jeho Školou v pohybu bylo první a určitě ne poslední. Jeho perfektně připravené sportovní hry a cvičeni s ním nadchlo všechny děti. Dal nám velkou inspiraci na další aktivity.
      Dílny s Martinou už se staly tradicí a korálkové tvoření bavilo všechny účastníky.
      Dárek v podobě korálkového náramku, potěší každou maminku a k tomu dostane ještě krásné perníkové srdce z dílny s Aničkou.
      Prostě se v naší školce nenudíme a stále se těšíme na pestrý program.

Tři měsíce plné her a zábavy.

       V období od září do listopadu jsme měli spoustu práce. Seznámit se s kamarády. Tvořit výrobky pod vedením učitelek a lektorek. Zajímavá byla dílnička pod vedením Martiny. Technika zapouštěni barev acryling pouring nás úplně nadchla. Každoroční těšení na perníčkovou dílnu s Aničkou bylo úžasné. Ochutnávalo se, zdobilo a radost z povedeného výrobku byla nesmírná. Několik divadélek s hezkou pohádkou, která potěšila všechny děti. Poslední představení Pejsek a kočička mělo hezkou atmosféru a děti se chovaly jak v opravdovém divadle. Projektové dny a tématické celky byly plné poznání. Putovaní Prahou a cestovaní její historií mělo velký úspěch. Děti se seznámily s Orlojem, Národním divadlem a dalšími památkami. Hrály si na metro a poznávaly jeho trasy. A výsledek? Určitě slíbený výlet do Prahy a to jak s rodiči, tak i na jaře se školkou. Prostě fajn dny.

Oslava se vydařila.

      Téma hrady a zámky okouzlí malé i velké. U nás ve školce se stalo totéž. Pilně jsme připravovali projekt zaměřený na poznání, tvoření i zábavu. Nejprve jsme si vytvořili kulisy k hradu, hráli pohádky a poznávali hrady a zámky naší vlasti. Poznali Karla IV. a jeho život. Vytvořili krásné obrázky a výzdobu. Nemohla jako vrchol chybět velká královská oslava. A tak se do školky sjelo spousta princezen, králů, princů a rytířů. Královský kuchař roznášel napečené koláče, nechyběl královský oběd a úžasný dort s korunkou z marcipánu.
      Všichni jsme se zapojili a prožili krásné dny. Budeme se těšit na další.

Únor v MŠ.

      Tento měsíc nás potrápil. Skoro všechny děti byly nemocné. Chřipka na pár dní ovládla celou školku. Přesto jsme se nevzdali plánovaných akcí. Na karneval se sešla spousta krásných masek a veselá atmosféra pobavila všechny zúčastněné.
      V druhé části měsíce nás navštívila paní kronikářka Ivana Kohoutová. Přinesla nám ukázat krásnou kroniku obce a vyprávěla o své práci. Na závěr nechala děti tisknout ozdobnými razidly, které používá. Moc jí děkujeme a budeme se těšit na další společné setkání.

Krásný leden.

      V pátek 10.1.2018 jsme se sešli všichni v bílém oblečení.
      Celý den se točil okolo zimy a bílé barvy. Bohužel za okny sníh nebyl. Věříme, že nás zima ještě letos navštíví.
      Ve středu 17.1.2018 do MŠ přijelo divadlo Safari. Děti se celé představení bavily. Převlékaly se do kostýmů a užily si legraci se zvířátky. Hezké fotografie nám zůstávají na památku.
      Těšíme se na další akce.

Prosinec v naší školce.

      Snad každý má rád Vánoce. Nejvíce se těší děti. Adventní čas jsme ve školce začali vyráběním vánočních dekorací a výzdobou tříd. Během prosince se děti seznamovaly s tradicemi, symboly a zvyky, které se k Vánocům vztahují. Krásným prožitkem pro děti bylo pečení perníčků, návštěva Mikuláše, zpívání v obci i besídky s vystoupením pro rodiče a bohatou nadílkou.
      O tom, jak děti prožívaly adventní čas v naší mateřské škole, vypovídají fotky.
      Všem děkujeme za hezky prožité chvíle a přejeme pohodu, zdraví a hodně lásky v nastávajícím novém roce 2018.

Halloween.

      V letošním roce jsme chtěli dětem přiblížit svátek Halloween a uspořádali si proto dopolední rej v maskách, které k tomuto svátku patří. Paní učitelky připravily společně s dětmi hezkou výzdobu. Všichni stříhali dýničky a duchy, dlabali okrasné dýně a kreslili obrázky. Nezapomnělo se ani na písničky a povídky k tomuto tématu.
      Děti se těšily na den, kdy se převléknou do kostýmů a masek. Nápaditost rodičů, kteří masky dětem vytvořili byla veliká. A tak proběhl den plný radosti, tanců a odměn. Prožili jsme hezké chvíle a společná fotografie je krásnou vzpomínkou.

Září v naší školce.

      Po prázdninách jsme se všichni sešli v naší školce. Každý se těšil na svého kamaráda a paní učitelku. Bylo si co vyprávět. Nové děti se zapojily mezi ostatní. Nastal čas poznávání a tak jsme si v projektu o slušném chování zopakovali „Kouzelná slovíčka “ a seznámili se s knihou Ladislava Špačka – Etiketa. V dalších dnech jsme zpívali a hráli hry. Pohádky měly a mají své místo v naší školce každý den. Najednou je konec měsíce a my už se těšíme na další, kdy nám přijede do školky divadlo a čeká nás spousta podzimního tvoření.

Den se záchranáři

      Sluníčko láká k výletům do přírody i ke sportování. Které aktivity jsou pro nás bezpečné? Na co si máme dát pozor? A co máme udělat, když se kamarád zraní?
      Na všetečné otázky odpovídali dětem zkušení záchranáři a formou hry jim předvedli, jak například zastavit krvácení, ošetřit drobná zranění, přiložit dlahu, „rozpumpovat“ zastavené srdíčko. Děti si zachraňování samy vyzkoušely.
      Prohlédly si skutečný sanitní vůz, kde záchranář dětem ukázal, k čemu slouží všechny ty zajímavé přístroje a pomůcky, jichž je sanitka plná. Aby na den se záchranáři ani na základy první pomoci děti nezapomněly, dostaly na konci programu zasloužený diplom a vlastního malinkého záchranáře Kryštofa, kterého si mohly odnést na památku domů.
      Že se mezi námi už klubají budoucí aktivní zdravotníci, bylo vidět po zbytek dne. Ne vždy se podaří sehnat pro děti takové školitele, kteří dokáží děti zaujmout, pobavit a ještě předat informace tak, aby si je zapamatovaly. Ale v tomto případě to byla dobrá volba.
      Program pro naši mateřskou školu vedli profesionálové ze společnosti Zdravotníci s.r.o.

Svatba ve školce

      Na počátku školního roku 2016/2017 přišel Vojtíšek s přáním, že by si rád vzal Aničku. Slovo dalo slovo, už je tu březen, svatba se chystá. Nápad se svatbou vznikl ve třídě Kytiček, ale protože byli dva zamilovaní i ve třídě Motýlků, konaly se nakonec svatby dvě. Začalo chystání jako na opravdovou svatbu.
      Se zapojením rodičů začaly přípravy. Nesměly chybět napečené svatební koláče, výzdoba školky i tematicky zaměřená výuka.
      V úterý 21.3.2017 začal svatební den. Všichni dorazili slavnostně oblečení a s radostným očekáváním. Nevěsta se ženichem, kterým to opravdu slušelo, kráčeli po červeném koberci za doprovodu svatebního pochodu, jenž umocňoval dojemnou atmosféru. Již na ně čekala paní ředitelka jako oddávající a přednesla svou svatební řeč. Vojtík a Anička stvrdili své kamarádství slovíčkem ano, malou pusou i výměnou prstýnků. Podepsali se do naší školkové kroniky i se svědky. Další přišel na řadu přípitek. Ve třídě Motýlků si řekli své ano Ája s Haidi.
      Po obou obřadech následovala ochutnávka svatebního dortu. Poté se třídy sešly u Kytiček, kde se dychtivě čekalo na první tanec obou párů. Zpívalo se, tančilo a zábava pokračovala až do oběda. Již na nás čekala nádherně nazdobená svatební tabule. K obědu se podávala knedlíčková polévka a svíčková omáčka s knedlíky. Na závěr došlo i na rozbalování svatebních darů.
      Obě svatby byly krásné jako opravdové. Možná jsou právě tím, na co budou jednou děti vzpomínat.

      Zde je video ke stažení.

Tvoření ve školce

      Měsíc říjen je pro nás ve školce měsícem tvoření a vyrábění. Dne 12.10.2016 proběhla v odpoledních hodinách Bramborová dílna, kterou navštívili rodiče. Společně s dětmi tiskali z brambor obrázky, vyráběli bramborové ježky. Příjemná atmosféra v obou třídách přispěla k hezkému zážitku pro všechny.

Září

      Září v mateřské škole začalo velmi pěkně. Děti, které již do školky chodily, se těšily na kamarády a nové dětičky si pomalu zvykly na neznámé prostředí. Podařilo se jim naučit říkanky, zpívat veselé písničky, cvičit, pozorně naslouchat, poznat pravidla ve třídách a najít si oblíbené hračky. Do školky přijelo divadlo s pohádkou a také nás navštívila paní logopedka. Měsíc utekl jak voda a už se těšíme na další.

Červen

      Blíží se konec školního roku a my bychom se s vámi rádi podělili o to, co se všechno v naší MŠ událo.
       Do školky za námi přijeli hasiči z SDH Kostelc n. Č.l. Děti se dozvěděly plno zajímavých věcí, prohlédly si hasičské vybavení a nakonec se mohly vyřádit v pěně na zahradě. Počasí nám přálo a celé dopoledne bylo krásným zážitkem. Další pěkné dopoledne proběhlo na besídce od dětí, které navštěvovaly kroužek angličtiny. Předvedly vše co se naučily a paní učitelka jim rozdala vysvědčení.
       Dále jsme se zapojili do kuchařské soutěže se Zdravou pětkou. Probojovali jsme se až do celostátního finále v Praze. Zde nás reprezentovala Anetka Belzová, Kryštof Lukášek a Štěpán Lukášek. Ve školce však vařili všichni, příprava zdravých svačinek a pohoštění se stalo velkou zábavou.Pěkně jsme si tyto dny užili. Den dětí měl bohatý program. Začalo se pohádkou ve školce a následovalo dopoledne her a soutěží na zahradě školky. Na závěr nesměla chybět sladká odměna a mezi stanovišti pohoštění v podobě popcornu a zmrzliny.
       Pro děti z obou tříd jsme zorganizovali pěveckou hru SUPERSTAR.
       Děti po skupinkách zpívaly s mikrofonem do známých populárních písniček hrajících v pozadí. Naše školka je plná pěveckých talentů. Diváci a publikum nadšeně povzbuzovali a fandili svým favoritům. S budoucími školáky jsme vyrazili do ZŠ v Kostelci n. Č. l. Podívali se jak probíhá výuka v první třídě, kde měla paní učitelka Čiháková připravenu krásnou ukázkovou hodinu. Ve 2.A. nás čekala poučná pohádka o přírodě, kterou nacvičila paní učitelka Malkovská a její žáci. Také jsme vyrazili na výlet po zajímavých místech Kozojed. Podle nakreslené mapy jsme došli ke studánce, kolem chatek až k vodníkovi, kde na děti čekalo občerstvení a odměna. Zpět jsme šli kolem kostelíka, oveček a přes ves ke školce. Pro děti to bylo určité zpestření a celý výlet se jim moc líbil.
       A co nás před prázdninami ještě čeká? Besídky a pasování budoucích školáků u Motýlků i Kytiček.
       Program pro rodiče nebude chybět. Všichni se moc těšíme. A potom už bude léto v plném proudu.
       Očekávané prázdniny jsou tady.

Vaření.

      MŠ Kozojedy se probojovala do celostátní finále dětské kuchařské soutěže „Coolinaření s Albertem“, které proběhlo v sobotu 28. května ve Škole vaření Chefparade v Holešovické tržnici v Praze. Ve 3 věkových kategoriích soutěžilo 31 týmů ze 12 českých krajů.
      Náš tým kuchařů tvořili - Anetka Belzová, Kryštof Lukášek a Štěpán Lukášek. Děti byly nadšené a celý průběh soutěže si moc užily. I když jsme nevyhráli, stálo to za to.
Tady je video

Kořínkova cesta lesem.

      Dne 12.5.2016 se děti z MŠ Kozojedy zúčastnily „Kořínkovy cesty lesem", kterou si pro ně připravila paní učitelka Malkovská a děti ze 2.A., ze ZŠ v Kosteleci n. Č. lesy.
Na naše předškoláky čekalo venku na zahradě velké překvapení. Druháci si pro ně připravili deset stanovišť s úkoly. Měli pečlivě připravené naučné povídání u každého stanoviště. Bylo vidět, že jim velmi záleží na tom, aby se vše povedlo dle jejich plánu.
      Na stanovištích na naše děti čekaly úkoly jako například - poznávání šišek, rozeznávání kožešin zvířat, poučení o sršních a jejich hnízdech, určování kůry stromů, třídění zvířátek, třídění odpadu, tvoření z plastových víček...
      Byl to nevšední zážitek, jak pro naše školáky, tak i pro starší druháčky zastupující zde roli zasvěcených průvodců přírodou.
      Děti plnily úkoly po dvojicích a za každý správný úkol obdržely hvězdičku. Cílem bylo obejít všechna stanoviště a nasbírat všechny hvězdičky. Úkoly splnily všechny děti. Na závěr obdržely kartičku s pochvalou a vysvědčení se skřítkem Kořínkem. Paní učitelka Malkovská i děti ze druhé třídy, šly do této akce s nadšením a zapálením.
      Vše se nakonec vydařilo a pohledy spokojených dětí byly další odměnou. Spolupráce tříd paní učitelky Malkovské a MŠ Kozojedy nebyla první, ale navazuje na předchozí projekty zaměřené na vztah dětí k přírodě. Už nyní víme, že nebyla ani poslední a těšíme se na další setkání a spolupráci. Děti a učitelky z MŠ Kozojedy.

Když se výlet vydaří.

      Letošní výlet se školkou směřoval do planetária v Praze. Už od rána bylo hezké počasí a všichni se moc těšili. Cesta byla sice dlouhá, ale za návštěvu v planetáriu opravdu stála. Příběh o Aničce a Nebešťánkovi byl nádherný. Každý pozorně sledoval hvězdnou oblohu a pohádku.
Získané vědomosti určitě nikdo nezapomeneme. A zážitek to byl opravdu moc hezký.
      Určitě budeme v budoucnu tyto dny opakovat.

Barevné dny.

      Všechny dny ve školce nejsou stejné. Letos jsme do programu zařadili dny barevné a moc jsme se na ně těšili. Děti přišly oblečené do barvy červené a žluté. Přinesly si hračky v určených barvách. Hry a výtvarné práce v barvách dne byly součástí. Pozitivní nálada vládla celou školkou.
      Určitě budeme v budoucnu tyto dny opakovat.

Březnová pohoda ve školce.

      Březen se stal měsícem tvoření a dílen. Děti si malovaly, vystřihovaly a lepily z papíru. Společně s Aničkou zdobily perníčky. V dílně s Martinou připravily krásný šperk. Povedená velikonoční dílna společně s rodiči byla hezkým zážitkem pro všechny. Těšíme se na další akce a děkujeme všem za spolupráci.
      Dne 22.3.2016 se celá naše školka vypravila do Jevanského kina na představení : Rosa a Dara a jejich velká dobrodružství. Cestu autobusem jsme snadno zvládli. Děti byly z představení nadšené. Animovaný film, který se skládal ze spousty kratších příběhů, byl nejen vtipný, ale i poučný. Tato akce se velmi vydařila a určitě se s dětmi do kina někdy opět vypravíme.

Co nového v MŠ Štístko v lednu a únoru 2016

      Na začátku ledna se děti prostřednictvím výukového programu Zdravá 5 seznámily se zásadami zdravého stravování a jeho důležitosti v rámci zdravého životního stylu. Součástí výukového programu byly hry, soutěže, zpěv písniček doprovázený pohybem a na závěr si děti jednotlivě vytvořily obrázek z čerstvé zeleniny a ovoce, na kterém si mohly, po prohlédnutí ostatními kamarády, pochutnat. Děti měly mnoho zajímavých nápadů a na talířích se objevily domečky, auta, rakety, motýlci i veselá sluníčka.
      V tématu stravování jsme pokračovali návštěvou restaurace U Jarešů, kde si děti v praxi vyzkoušely zásady stolování a slušného chování v restauraci. Děti si pochutnaly na vynikajícím obědě, který se skládal z kuřecího vývaru, kuřecího řízku s bramborovou kaší a na závěr byl sladký dezert. Obsluhovat pomáhala své babičce i Sašenka Michalková a věříme, že tato zkušenost přinesla dětem kromě plných bříšek i spousty nových zážitků ze společně prožitých chvil.
      V průběhu měsíce ledna jsme nezapomněli na zvířátka v lese a na rybníku a průběžně jsme jim nosili něco dobrého na přilepšenou, například tvrdé pečivo, kaštany či jablka. Také jsme sypali semínka do krmítek a pozorovali ptáčky. Výtvarné a tvořivé činnosti byly zaměřeny na zimní období a nástěnky se plnily vločkami, sněhuláky a obrázky zimní krajiny. Společné hry dětí a zpěv písniček v daném období často směřovaly k pohádce Ledové království, a proto jsme si na přání dětí zahrály na kino, a společně s dětmi zhlédly tuto kreslenou pohádku.
      V únoru potěšila děti divadelní pohádka O veverce Zrzečce, která se svými kamarády zvířátky zažívá spousty dobrodružství. Nejvíce se však děti těšily na svůj oblíbený karneval, který se uskutečnil v úterý 23. 2. v dopoledních hodinách. Děti přicházely do tříd již převlečené do masek, aby měly dostatek času předvést se v kostýmu svým kamarádům. Po svačině se obě třídy spojily a začal společný program, kdy si děti zatančily, zasoutěžily a občerstvily se malým pohoštěním. Z karnevalu si každé dítě odneslo malý dárek v podobě balónku a karnevalového kloboučku či brýlí.
      Jedním z témat v měsíci únoru bylo – „Kde bydlím, moje vesnice“ a dětem přišla představit svou činnost kronikářka obce paní Ivana Kohoutová, která přinesla dětem ukázat pracovní verzi kroniky Kozojedy a dětem přijatelnou formou vysvětlila symboliku znaku obce, historii obce či další zajímavosti týkající se základních informací o Kozojedech.
      Děkujeme všem, kteří nám pomáhají obohatit program pro děti a těšíme se na další společné zážitky. Učitelky MŠ Kozojedy.

Mikuláš ve školce

V pátek 4.12. nás ve školce navštívil čert, anděl a Mikuláš. Kdo měl čisté svědomí, nemusel se čerta bát. Ale i na těch největších silácích naší třídy bylo vidět, že až tak jistí si nejsou. Malé děti měly trošku z čerta strach, ale byly statečné. Nejprve jsme si zazpívali několik koled a potom každý přednesl svou básničku. Mikuláš ve své knize četl, kdo jak byl nebo nebyl hodný a andílek za odměnu podaroval děti balíčkem dobrot. Na závěr jsme se s čertem, andělem a Mikulášem vyfotili. A kdo ví? Příští rok se možná zase objeví.

Divadlo ve školce.

Tentokrát nás přijelo navštívit divadlo s pohádkou O Budulínkovi a O Červené Karkulce. Herci měli moc pěkné kostýmy, kulisy i loutky. Celé představení bylo provázeno chytlavými písničkami, děti se do děje nadšeně zapojovaly - zpěvem, hrou na nástroje i pomocí s rekvizitami. I když byly pohádky dvě, děti z divadélka nespustily oči a napjatě sledovaly, jak to s Budulínkem a Karkulkou nakonec dopadne. Pohádky se dětem moc líbily a celé představení si všichni moc užili.

Cesta za pokladem

V pátek 23.10 2015 jsme se vydali na CESTU ZA POKLADEM. Nejdříve to vypadalo, že nám nebude přát počasí. Ale během chvilky se vyčasilo, svítilo nám sluníčko a bylo krásně. Každý byl zvědavý, co se vlastně budě dít, a co nás bude čekat. Když jsme se všechni oblékli na ven, dostal každý podrobnou mapu, na které byl v cíli ukryt dávný poklad a vzkaz od skřítka Podzimníčka. Šli jsme poctivě podle mapy, drželi se záchytných bodů jako , ,zlý pes", ,,dračí zuby" a mraveníště. Když jsme dorazili do místa, kde by údajně měl poklad být, začali děti nejdříve hledat vzkaz a po chvíli ho našli. Byl zavěšený na stromu. Ve staré zapečetěné tubě byl dávný pergamen, kde stálo, že těti odhalili tajemství o pokladu. Podle mapy byl poklad ukryt na místě označeném zelenou mašličkou. A poklad byl dokonce na dvou místech. Děti hledaly a hrabaly, až poklad po chvíli objevily. Byl to hrnec plný vzácných šperků, drahokamínků a perel. Dále děti našli poklad, který ukrýval výborné bonbony. Děti byly nadšěné a jak stálo na pergamenu, ještě měly za úkol postavit v lese domečky pro bratry a sestry skrítka Podzimníčka. A tak když jsme dostavěli a vše si prohlédli, nastal čas vrátit se do školky. Děti škřítkovi moc poděkovaly a tajně doufaly, že se zase jenou na ,,cestu za pokladem " vydají.

Rozloučení s předškoláky a besídka pro rodiče

Závěr školního roku jsme s dětmi věnovaly přípravám na besídku pro rodiče. Děti se učily básničky, písničky a tanečky, které předvedly svým rodičům, prarodičům i sourozencům, a to ve třídě Kytiček ve středu 24. 6. a ve třídě Motýlků ve čtvrtek 25. 6. 2015. Na konci každé z besídek všechny děti obdržely vysvědčení s velkou jedničkou a naši předškoláci byli pasováni na školáky a dostali šerpu a dárky v podobě školních potřeb. Rodičům se besídka dětí velice líbila, odměňovali děti potleskem, úsměvy a často byli vidět i slzičky dojetí, hlavně u rodičů dětí, které ve školce prožili několik spokojených let, a nyní je čeká nástup do základní školy.

Zpátky do pohádky.

S dětmi jsme navštívili renesanční zámek Radim, který nabízí návštěvníkům tři prohlídkové okruhy, přičemž jeden je určen zejména pro nejmladší návštěvníky. Děti byly průvodkyní uvedeny do děje pohádky, kterou se snažily zdárně dokončit. Aktivně se účastnily na vysvobození „očarované“ princezny Violky. Při procházce pohádkou plnily zábavné úkoly, navštívily komnatu princezny a černokněžníka. A nakonec si vyzkoušely pohádkové kostýmy a osahly některé historické reálie. Závěr výletního dopoledne patřil prohlídce parku, ve kterém děti hledaly pohádkovou růži – našly. Sláva nazdar výletu, bylo to krásné.

Pořád se něco děje...

Oslava dne dětí v MŠ Kozojedy se nám moc povedla. Celé dopoledne se na zahradě sportovalo a soutěžilo. Děti skákaly v pytlích, házely na cíl a následovala přetahovaná. Další stanoviště byla se spoustou štafetových her. Počasí nám přálo a odměna v podobě čerstvě připravovaného popcornu jen zakončila krásně prožitý den.

Anglická ukázka.

3.6. nás navštívila paní učitelka Erika a ukázala nám společně s dětmi, které navštěvovaly lekce angličtiny, co se za celý rok dokázaly naučit. Krásná a pohodová atmosféra přešla ve společné povídání a zapojení všech dětí do různých her s anglickými slovíčky. Nechybělo ani závěrečné předání vysvědčení a poděkování za spolupráci.

Varietní představení kouzelnice AGNES

V pátek 15. května přijela do školky pobavit děti svým programem kouzelnice Agnes. Děti do světa kouzel vtáhla podmanivou hudbou, světelnými efekty a též krásnými kostýmy princezny a myšky Miny. Program byl sestaven velmi poutavě, střídala se v něm kouzelnická a žonglérská čísla s vlastním kouzlením jednotlivých dětí, které se staly na chvilku pomocníky Agnes, a po převlečení do kostýmu kouzelníků si samy vyčarovaly sladkou odměnu.
V programu nechyběla ani zvířátka, která Agnes za pomoci všech dětí a jejich kouzlení vyčarovala, a to dva králíčci a morče. Děti měly možnost si zvířátka pohladit a prohlédnout zblízka. Spolupráce dětí s Agnes byla bezprostřední a v průběhu programu děti odměňovaly Agnes potleskem a závěrečným rozloučením. Po skončení programu si mohly děti, které se v průběhu představení nestaly pomocníky Agnes, vyzkoušet kouzelnický plášť, klobouk i hůlku a čarovným zaklínadlem vyčarovat bonbonek. Tajemství některých kouzel se snažily děti rozluštit, ale bohužel neúspěšně, a proto se budeme těšit do budoucna na další varietní představení Agnes a na možnost přijít některým kouzlům na kloub.

7. duben Světový den zdraví

Na 7. dubna připadá Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. Letos je věnován tématu bezpečnosti potravin. K této příležitosti byla vyhlášena soutěž „O nejošklivější nebezpečnou bakterii“. Děti dostanou za úkol namalovat nebo vytvořit nebezpečnou bakterii, pro kterou vymyslí také jméno. Při tvorbě se mohou inspirovat bakteriemi z videa, a použít různé materiály jako jsou textil, papír, modelína, sádra apod.
A tak se naše děti pokusily vytvořit „ošklivé bacily“. Fotky s výtvory jsem odeslala do soutěže, do Státního zdravotního ústavu Praha 10.
Nyní se těšíme na odměnu a věřím, že nápady dětí poslouží pro výrobu preventivních materiálů s uvedením autorství.
Použitá technika: Duhové barvy rozfoukané pomocí brčka, modelování bakterií ze slaného těsta a doplněno přízí, korálky
Podívejte se, jak se děti zhostily, pro ně, těžkého úkolu.

„Díky hasičům“

Jako každý rok nás navštívili hasiči. Chtěli bychom poděkovat za velmi pěknou besedu paní Šenkýřové s manželem a dobrovolným hasičům z Kostelce nad Černými lesy. Děti měly možnost poznat život hasičů, seznámit se s jejich prací a poučit se o chování v nebezpečných situacích. Prohlédly si vybavení a příslušenství, které hasiči používají. U hasičských aut si měly možnost prohlédnout veškeré vybavení, potěžkat si příslušenství, které musejí hasiči při zásahu nést s sebou, vyzkoušely si posedět ve voze a nasadit helmu. Ukázka byla završena pěnou na školní zahradě a nechyběla ani hasičská siréna na rozloučenou.Všichni máme hezké zážitky a těšíme se na další setkání. Ještě jednou děkujeme.

„Co nového ve školce?“

Konečně začalo jaro. Pomocí prožitkového učení děti získaly dovednosti a zkušenosti, které mohly vnímat všemi smysly. Víme, jak voní zemina, jakou má strukturu, jaká je v našich dlaních, umíme zasít semínka, viděli jsme, jak klíčí a mnoho, mnoho dalšího. Velikonoční pondělí je letos spojené s datem 6.dubna. Jak jsme se na ně chystali? Ve školce jsme si vyprávěli, proč slavíme Velikonoce? Proč se mrskají děvčata a co symbolizuje pomlázka? Co představují vajíčka? Proč se chodí na Velikonoce s řehtačkami? Ale už od poloviny března za dveřmi tříd vznikaly barevné velikonoční výrobky, děti sely jarní trávu a vyráběly zajíčky a kuřátka na špejli, beránky z vlny, vajíčka zdobily různými technikami. Naučili jsme se recitovat hezkou koledu. Na řadu přišla příprava velikonočních dobrot. Anička Kratochvílová tradičně napekla perníková vajíčka a zajíčky, které si děti ozdobily. Děti si domů odnášely naaranžované květináčky a velikonoční dekorace, které jim budou zdobit sváteční stůl a připomenou, co vše jsme během přípravného týdne prožili a vyrobili.

Nový kalendářní rok začal a opět pracujeme s dětmi „naplno“, připravujeme předškoláky k zápisu do základní školy a k tomu si hrajeme a hrajeme.

V rámci výtvarných činností ztvárňujeme vše, co se zimními měsíci a zimou souvisí. Při „Sněhuláčkovém týdnu“ nám přálo počasí, tak se děti na sněhu patřičně vydováděly a na zahradě školy „ukoulely“ sněhuláky snad všech velikostí.
Na „BÍLÝ DEN“ jsme přišli všichni oblečené v bílém a hrály hry, zpívali, tancovali. Ve třídě Motýlků se sešly děti z obou tříd a společně si tento den užily. Na závěr děti: Jenda Srnec, Baruška Suchá, Bertík Bohata, Anežka Dobešová, nádherně zahrály divadélko „Zvířátka v zimě“. Ostatní děti jim držely palečky a odměnily je potleskem.
S Luskou jsme si také muzicírovali. Tentokrát to bylo zpívání lidových písniček za doprovodu akordeonu. Vše se dětem dařilo, jen ten název „akordeon“ se jim špatně vyslovoval a nešlo si ho zapamatovat… S jakým hudebním nástrojem přijdeš, Lucko, příště?

12. února přijelo do MŠ pohádkové divadlo s pohádkou:

Malenka, krásná panenka
Byla to pohádka o malinké panence, která projde světem, aby se zas vrátila ke své mamince…… Je tu paní Žába, protivný pan Chroust, taky paní Myš, potom pan Krtek a nakonec Vlaštovička, co Malence pomůže a najde Malíčka…..
Děti byly úžasné, celé divadélko s napětím sledovaly a prožívaly.

Těšíme se na KARNEVAL v naší školce.

Ve čtvrtek 19.2.2014 děti přijdou v karnevalovém převleku.
Do tašky, do skříňky, uložte dětem oblečení na převlečení po karnevalu

Další krásné zpívání s Honzou - koledy

Protože zpívání není nikdy dost, ve čtvrtek 27. 11. Honza nacvičoval s dětmi zpívání koled za doprovodu kytary. Byla to taková generálka na nedělní rozsvícení vánočního stromu na návsi v Kozojedech. Bylo až dojemné dívat se na děti, kterým nejsou ještě 3 roky, jak dokážou zazpívat „Štědrý večer nastal“.

Zdobení perníků

Školka je provoněná perníčky, které dětem peče paní Anička Kratochvílová. Děti si je za její asistence s velkou chutí zdobí bílkovou polevou. Věřte, děti jsou opravdu šikovné. Ale nemohou se dočkat, nejraději by se do nich pustily hned.

Do školky přijde Mikuláš i besídka pro rodiče bude.

Než se v tomto kalendářním roce uzavřou dveře školky před vánočními prázdninami, přijde za dětmi 5. prosince Mikuláš s andělem a nakukovat bude i čert. Děti se těší a chtějí stále o tom mluvit. „Řekni mi to ještě jednou, jak to bude“. Tak si opakujeme říkat pro Mikuláše básničky, písničky i tanec na písničku „Čertíci“. No, těšíme se moc a moc.
Aby toho nebylo málo, ty nacvičené říkanky, koledy a scénky předvedeme rodičům, babičkám, dědečků …dne 10. 12. třída Kytiček a následující den 11.12. třída Motýlků.
Poslední předvánoční týden si ho užijí děti v klidu. Vyprávění příběhů, povídání pohádek, a budeme si říkat: „Jak to bylo“.

Zpívání s Robertem

Součástí výchovy dětí je hudební působení. V tomto školním roce jsme zvolili formu zpívání – muzicírování za doprovodu různých hudebních nástrojů. V úterý 25. 11. 2014 nás poctil návštěvou muzikant, zpěvák, tatínek dvojčátek Markétky a Lukáška v naší školce, pan Robert Legner, neboli „náš Robert“. Předvedl elektronické klávesy, zapojil přitažlivou formou děti do programu. Poznávaly různé hudební nástroje podle zvuku, vytleskávaly rytmus, zpívaly s mikrofonem a tancovaly. Ale ze všeho nejlepší bylo hraní a zpívání. Kdo zpíval? Samozřejmě Robert a paní ředitelka Alenka. Duo sympatických zpěváků za doprovodu kláves interpretovalo široký repertoár skladeb. Zpívali písně lidové a pohádkové melodie. A co děti? Ty s velkou chutí zpívaly, tancovaly a byly nadšené. Nakonec Roberta odměnily potleskem. Pokud bude všechno výchovné takto zábavné, bude ve školách dobře. Jménem dětí panu Legnerovi děkujeme.

Zprávičky z naší školičky přinášejí Motýlci a Kytičky.

Tak se společně radujeme už třetí měsíc v novém školním roce 2014/2015
V září a v říjnu proběhla adaptace nově přijatých dětí.
Nezaháleli jsme, jedeme naplno. Máme za sebou úspěšné akce jako, veselé zpívání s Luckou. Lucka děti seznámila s hudebním nástrojem harmonikou a pak si děti s Luckou zazpívaly lidové písničky. Další zpívání - muzicírování bylo s Honzou. Zpívalo se v doprovodu kytary. Také to byla velmi povedená akce.
V říjnu si děti vyšláply za pokladem. Třída kytiček našla poklad „za bludným kořenem“ v lese za rybníkem. Odměna byla sladká.
Třídu Motýlků stejný den čekala dobrodružná cesta za pokladem skřítka Podzimníčka. Děti šly za pokladem podle mapy, po cestě K Jevanům, až do lesa za chaty. Po cestě děti nacházely dopisy se vzkazy od skřítka a musely plnit úkoly, které jim Podzimníček určil.
1. Podzimní rozcvička – předcvičovala Linduška Vašíčková
2. Jaký je podzim (děti v kruhu hází míč, kdo ho chytí, řekne, jaký může být podzim – deštivý, blátivý, žlutý, barevný, krásný, šedivý, mlhavý…)
3. Co je na podzim – hra na pravdu (učitelka vysloví tvrzení př. „Na podzim se sklízejí brambory“, „V létě se sbírají jahody“, „V létě padá sníh“…... Bude-li výrok pravdivý, děti vyskočí, je-li nepravdivý, děti si sednou do dřepu.
4. Podzimní paleta. Úkolem je vytvořit paletu podzimních barev. Děti sbírají barevné listy, které přilepí na papír. Potom barvy určují, počítají, řadí, hodnotí ……
5. Kůrotisky Ve dvojicích si děti vyberou strom, voskovkou přejíždějí po papíru přiloženém na kůře kmenu. Dědi hodnotí, komu se „kůrotisk“ povedl nejvíce a kterému stromu patří. Děti pojmenovávají stromy.
6. Podzimní vítr Děti mají za úkol „uvařit vítr“. Seberou do nádoby přírodniny, zamíchají je a budou přičichávat a vnímat vůni lesního větru.
7. Podzimní zvuky Děti se zaposlouchají se zavřenýma očima do zvuků lesa. Poté jedno dítě vždy demonstruje některý ze zvuků, ostatní děti určují, co to bylo za zvuk.
8. Podzimní pytel V plátěném sáčku jsou nasbírané žaludy, kaštany, šišky, listy, klacíky, kamínky, mech. Děti poznávají hmatem přírodninu.
9. Dopis od skřítka Podzimníčka – poděkuje jim za splnění úkolů a prozradí jim, kde poklad najdou.
10. Vykopání pokladu
11. Návrat do MŠ – odměna
Děti byly šikovné, všechny úkoly se jim podařilo společně splnit. Krásnou přírodu umocnilo i nádherné slunečné počasí.

Další akcí byl bramborový den. Byl to krátkodobý – jednodenní projekt. Celý den byl zaměřen (hry, poznávání, četba, básničky, pracovní činnost i strava) na brambory

Zeleninový den byl zaměřen stejně, děti si zeleninové svačinky připravovaly samy.

Podzimní tvoření.
S nastávajícím podzimem se začaly obě školky plnit nejrůznějšími dary přírody. Děti při vycházkách sbíraly kaštany, šišky, bukvice, jeřabiny, žaludy (letos jich bylo velmi málo), barevné listy…. Přispěli i mnozí rodiče, kterým tímto děkujeme především za dýně. Všechny ty barevné přírodniny v nás probudily fantazii, a tak jsme začali vytvářet podzimní výzdobu. Ale to pravé nadšení vypuklo 8. října při tvořivých dílnách dětí a učitelek. V šatnách i venku byly vydlabané a zdobené dýně, skřítci a housenky z kaštanů a šišek, zvířátka z nalepených listů, podzimní dekorace do truhlíků.
Plno nápadů bylo inspirací pro další tvorbu. Všechno to tvořivé úsilí stálo za to, neboť každý den se děti těší ze svých výtvorů, které zdobí, teď už podzimně laděnou, mateřskou školu.

Přijelo k nám divadlo

V úterý 11. listopadu k nám do MŠ zavítala divadelní společnost Agentura KK. Přivezli nám pohádku O Smolíčkovi. Smolíček, který žil se svým strýčkem jelenem, byl velmi neposlušný. Nedaleko jejich domečku bydlely tři jeskyňky- Nosatka, Ušatka a Hubatka, které se rozhodly, že Smolíčka unesou a doma si ho upečou. Nakonec, jako u každé pohádky vše dobře dopadlo. Smolíček byl zachráněn jelenem a stal se z něj poslušný chlapec.
Děj byl hraný známými herci (Kamil Koula a Monika Timková), ale i pomocí maňásků. Klasická adaptace pohádky byla obohacena o písničky, tanečky a zábavné chvilky. Děti byly po celou dobu zaujaté, také plni napětí, ale stihly se i smát. Herci je zapojili do děje. Pohádka dětem přinesla i ponaučení - posloucháme rodiče, neotvíráme dveře cizím lidem.

Dávají za nás ruku do ohně…

je název výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Jejím cílem je, aby děti vyjádřily poděkování hasičům za jejich zodpovědnou a obětavou práci pro nás všechny.
Děti z naší mateřské školy se nejen zúčastnily, ale staly vítězi 6. ročníku soutěže, která byla letos na téma „Hasiči, jak je možná neznáte“.
Speciálně budou oceněny obrázky Danečka Staše, Ondry Blahy a Rozárky Homolové z MŠ Kozojedy, které byly porotou shledány jako nejhezčí. Slavnostní ocenění vítězů proběhne 6. září 2014 v areálu Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu.
Gratulujeme jim.

Letní olympiáda 19.6.2014

Tak jako každý rok, mateřská škola zorganizovala dětem sportovní dopoledne. Tentokráte to bylo na zahradě školy, na krásně posekaném trávníku a za hezkého počasí. Závodilo se v 7 disciplínách (běh na dlouhou i krátkou vzdálenost, hod míčkem do dálky, na cíl, prolézání tunelem, běh v pytlích, přetahování). Nebylo vítězů ani poražených, závodili a soutěžili jsme pro radost. Proto nebyly medaile, ale sladká odměna a diplom za účast.

Čokoládová dílna

Máme za sebou další velmi pěknou akci. Tentokráte to bylo čokoládové tvoření. Paní Katka Lukášková přiblížila dětem zpracování čokoládových bobů a výrobu čokolády. Potom jí děti asistovaly při přípravě čokolády do tekuté podoby. Do silikonových forem už si každé dítě čokoládu odlévalo samo. Čokoládové formy byly úžasné a finální výrobek ještě úžasnější. Byla to sladká tečka oběda po celý týden. A že se jim tato dílnička líbila a vlastnoručně vyrobená čokoládička chutnala, dokazují úsměvy na fotografiích, nebo se dětí na to zeptejte. Moc vám paní Katko, děkujeme.

Policie ČR

Besedy s Policií ČR se zúčastnily všechny děti naší školky. Akce se uskutečnila ve třídě Motýlků, kam v ranních hodinách zavítala policistka Vohralíková, která s dětmi besedovala na téma dodržování pravidel silničního provozu pro chodce a prevenci úrazů na silnicích. Děti si prohlédly a vyzkoušely oblečení i vybavení policisty, skládaly „zebru“- přechod pro chodce a chůzi po ní. Doplňovaly barvy na semaforu, prohlédly si blikající policejní auto a nakonec si zahrály na policisty v čepicích, které dostaly darem od kosteleckých policistů. Za děti vám všem děkujeme. V čepicích si děti hrají ve školce každý den a téma námětových her, vám nemusím ani psát. Úsměvy na fotkách, které nafotil pan Bc. Šenkýř, svědčí, že se akce líbila.

Dětský den

V pátek 30.5. jsme oslavili Mezinárodní den dětí tím, že jsme je potěšili výrobou cukrové vaty přímo ve třídě MŠ a zmrzlinkou. Celé dopoledne děti soutěžily, zpívaly, tancovaly. Pan Tomáš Rychta nám cukrovou vatu „utočil“. Byl to krásný den. Děkujeme moc a za rok se budeme opět těšit.

Exkurze Svíčkárna Šestajovice

Již od ledna jsme věděli, že pojedeme 10. června na výlet spojený exkurzí do Svíčkárny Šestajovice. Pro děti to byl velký zájezd, na který byly náležitě natěšeny – jeli obě třídy společně pěkným autobusem. V hale Svíčkárny děti snědly svačinku, kterou jim maminky zabalily do batůžku a při jídle na velké obrazovce sledovaly výrobu parafínových svíček. Poté si mohlo každé dítě vlastnoručně nabarvit dvě svíčky, které si namáčely do barevných vosků. Každá svíčka byl originál. Hezky si je potom zabalily do celofánových sáčků a zavázaly mašličkou. Potom si naplnily sáčky koupelnovou solí různých barev. Dárky pro rodiče byly připraveny. Za dobré chování všech dětí byla odměna v podobě kopečkové zmrzlinky. Před odjezdem jsme si prohlédli v zahradě ve výběhu ovce, kozy, oslíka, poníky a koně. V dalším výběhu byla drůbež. Ve voliéře zase spaly sovy pálené. Bylo krásné letní počasí a tak: „Sláva nazdar výletu“, byli jsme všichni spokojeni.

Škola nanečisto 9.6.2014

Kostelecká základní škola nabídla našim 20 budoucím prvňáčkům, aby se seznámili se školním prostředím a vyzkoušeli si, co to znamená „BÝT ŠKOLÁK“. Předškoláci ve třídě 1.B si poslechli, jak se děti z první třídy už naučily číst a počítat. Potom také zasedli do lavic, paní učitelka je vyzkoušela, zda vědí, jak se jmenují, zkusili si napsat své jméno na tabuli a nakonec se seznámili s písmenkem „ A“ a naučili se říkanku. Přejeme jim úspěch ve škole, až to bude „načisto“.

Hasičské dny

Sirény houkají, majáky blikají. Co že se to děje ve školce? Za dětmi přijeli hasiči předvést veškerou výbavu hasičů, oblečení i své hasičské umění. Nechyběla prohlídka hasičského auta (zvenku i zevnitř) přímo na zahradě školy. Děti si zkusily, jak se hasí vodou pomocí hadice a na závěr hasiči předvedli hašení sněhovým přístrojem. Pěna pokryla zahradu a děti se do ní vrhly jako by se vrátila zima. Velké poděkování patří hasičům z kosteleckého Hasičského záchranného sboru za ochotu a trpělivost. Děti nadchli tak, že nemohli ani odjet. To bude v Kozojedech nových hasičů! Hned druhý den školku navštívili profesionální hasiči Ing. I. Šenkýřová a Bc. A. Šenkýř, kteří měli pro děti připravenou besedu na téma protipožární prevence. Zaměřili se na výstroj a výzbroj hasičů, používání telefonních linek tísňového volání, co dělat, když na kamarádovi hoří oblečení. Dále jsme se dozvěděly, jak se chovat při vzniku požáru a hlavně jak se chovat, aby požár nevznikl. Beseda byla poučná i zábavná zároveň. Formou besedy přiblížili těžkou práci hasičů. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou manželům Šenkýřovým moc poděkovat za krásně připravený program a za dárky pro děti. Těšíme se za rok na shledanou.

Morena

V mateřské škole se snažíme dětem přibližovat lidové tradice a obnovovat zvyky našich předků. K páté neděli postní „Smrtné“ se váže starý zvyk – „vynášení Moreny“. My jsme tento zvyk uskutečnili v pondělí 17.3. 2013. K vytvoření Moreny jsme použili seno, klacky, ustrojili ji do bílého a okrášlili náhrdelníkem z korálů, které děti pro ni navlékly.
Za doprovodu říkadla „Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič. Odtáhnu tě za pačesy za ty hory, za ty lesy. Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek“, jsme odnesli Morenu k rybníku a tam ji s radostným pokřikem a zamáváním poslali na dlouhou plavbu.“ Byla zima mezi námi a teď už je za horami, hu, hu, hu, jaro už je tu.“
Můj původní záměr byl, že u rybníka se dohodneme, že naše „Morena“ není tak zlá a že ji přejmenujeme -na Mařenu= na Mařenku. Vždyť zima nebyla tak zlá, bylo nám dobře, chodil Mikuláš, byly Vánoce, měli jsme stromek, dárky, stavěli jsme sněhuláky, koulovali se, někdo se naučil na horách lyžovat. Proto ji do vody nehodíme, a že si ji odneseme zpět do školky a navíc se bude na nás každý den dívat ze svého podstavce po celé jaro.
Bohužel, děti tento návrh nepřijaly, trvaly na vhození Moreny do vody. Tak, zvyk byl naplněn, zimu jsme vyhnali a děti za zpěvu písní sledovaly odplouvající „Mařenku“. U dětí akce měla velký ohlas

Karneval

V úterý 25.2.2014 žila naše mateřská škola karnevalovými radovánkami. Děti už ráno dorazily plny očekávání již v maskách. Třídy měly karnevalovou výzdobu, na které se všechny děti podílely.Děti navzájem obdivovaly svoje převleky. Všechny byly roztomilé a mnohé i hodně nápadité. Od princezen po piráty a řadu dalších oblíbených pohádkových postaviček. Všichni si zatancovali, s klaunem zasoutěžili a po zásluze si odnesli sladkou odměnu. Karneval se opravdu povedl.