Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpady

2024

I přes rostoucí náklady na svoz a likvidaci odpadů zůstávají ceny pro obyvatele ve stejné výši jako již řadu let nazpět. Vybrané platby nepokryjí veškeré vynaložené náklady a budou i v roce 2024 z obecního rozpočtu dotované. Platby za svoz a likvidaci odpadu je nutno uhradit nejpozději            do 15. 2. 2024.

Preferujeme platbu bezhotovostní na účet obce 6626151/0100 (VS číslo domu a do zprávy příjemce napsat "popelnice"). Po obdržení platby vám doručíme příslušnou známku na popelnici a pytle na plasty (které si můžete telefonicky nebo elektronicky objednat). Známky roku 2023 jsou platné do 29. 2. 2024, po tomto datu nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Platbu lze provést i v hotovosti na OÚ. Ceny za svoz odpadu pro rok 2024:

Nádoba 120 litrů - týdenní 2800,-Kč, sezonní 2000,-Kč, 14 denní 1500,-Kč a měsíční 700,-Kč Nádoba 240 litrů - týdenní 5600,-Kč, sezonní 4000,-Kč, 14 denní 3000,-Kč a měsíční 1400,-Kč

Tuto předplacenou službu lze doplnit jednorázovou známkou na popelnici za 70,-Kč nebo speciálním pytlem za 50,- Kč, které jsou k dispozici na OÚ. Noví obyvatelé, kteří nemají ještě platnou známku, musí platbu uhradit co nejdřív, aby měli zajištěný svoz popelnic již od začátku roku. Četnost svozu popelnic objednávejte racionálně, aby popelnice byla při svozu vždy plná. Každá domácnost je povinna zajistit podmínky pro likvidaci svého odpadu a zaplatit přiměřenou četnost svozů. Hlavní zásadou, kterou se musíme řídit, je omezovat vznik odpadu!

Svoz popelnic probíhá vždy v pondělí, u 14denního svozu v lichý týden, u měsíčního poslední pondělí v měsíci, sezonní svoz – 1. 5. až 31. 10. 2024 letní provoz. Popelnici je nutné připravit ke svozu již v předvečer. V případě pochybností nebo reklamací svozu volejte svozovou firmu tel:   323 601 617. Bude-li v nádobě na komunální odpad bioodpad nebo žhavý popel, tato NEBUDE VYVEZENA.

Likvidace tříděného odpadu bude nadále zajišťována kontejnery, tyto jsou umístěné v ulici Družstevní – plasty, papír, sklo, textil a speciální popelnice na použitý kuchyňský olej a plechové obaly, tato oblast je nepřetržitě monitorována kamerovým systémem. Další lokalita s kontejnery na tříděný odpad je u nového multifunkčního hřiště v ulici Sportovní. A nově i v ulici K Jevanům. Opakovaně apeluji na efektivní využívání celého objemu kontejnerů, ukládáním rozloženého odpadu, zejména krabic a udržování pořádku v okolí kontejnerů. Pytlový svoz bude zajišťován pouze pro plasty

Svoz plastů ve žlutých pytlích od FCC uložených před jednotlivými domy bude probíhat: 2.1., 1.2., 5.3., 2.4., 2.5., 4.6., 2.7., 1.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.2024.

Svoz nebezpečného odpadu ze sběrného místa proběhne 21. května 2024 a 17. září 2024. Nebezpečnými složkami se rozumí – lednice, televize, barvy, ředidla, akumulátory (nikoli však z podnikatelské činnosti), motorové oleje (pouze v uzavřených nádobách), obaly od barev, rozpouštědel apod.

Svoz pneumatik pouze bez disků bude ze sběrného místa ve skále, kam lze pneumatiky dopravit  (nákladní pneu nebo z podnikatelské činnosti pouze po předchozí dohodě a se souhlasem obce).


Odvoz zbytkového odpadu je zajišťován obcí mobilní formou - kontejnery ve dnech: 16. března a 21. září 2024
Do těchto kontejnerů je možno odložit objemnější odpad, např.: koberce, linolea, matrace, nábytek apod. pouze bez nebezpečných složek. Odvoz mobilní formou, kdy se odpad sváží přímo od domů obyvatel je nadstandartní služba, která nikde v našem okolí není obyvatelům poskytována. Je nezbytné, aby majitel odpadu sledoval příjezd kontejneru a pomohl jej naložit. Nábytek a další rozměrné věci je nutno rozložit na jednotlivé desky či díly. Nakládku odpadu na odlehlejším místě nebo těžší věci je nutno hlásit předem na Obecní úřad. S touto komoditou nelze svážet nebezpečný odpad např. barvy a laky, elektrospotřebiče, eternit, suť, stavební odpad, vyřazená umyvadla či WC mísy atd. V případě nutnosti likvidace v jiných než uvedených termínech, se informujte na Obecním úřadě.

Likvidace bioodpadu - stále lze využívat kompostárnu ve Struhařově zdarma pro občany Kozojed (prokáží se občanským průkazem) i majitele nemovitostí na území obce Kozojedy (po předložení kartičky, kterou obdrží na vyžádání od Obecního úřadu). Svoz biopopelnic bude zajištěn jako doposud to je vždy sudý čtvrtek od 4.4. do 16.11.2024 i ceny zůstávají beze změny 120 litrů 800,-Kč, 240 litrů 1250,-Kč. Bioodpad v malém množství z vlastních pozemků (posekanou trávu, spadané listí, větve i pařezy) lze odkládat i ve sběrném místě „Ve skále“. K likvidaci většího množství bioodpadu je nutno využít Kompostárnu Struhařov.

Sběrné místo „Ve skále“ (přístup přes závoru pod hotelem Na Závisti) slouží občanům Kozojed a majitelům nemovitostí na území obce Kozojedy k bezplatnému odkládání bioodpadu, objemnému odpadu, pneumatik osobních vozů bez disků, elektrospotřebičů, barev a laků. Provozní doba v období od prosince do února je středa a sobota 15 – 17 hod. a od března do listopadu je středa a sobota 15 – 18 hod., informace je i u vstupu do sběrného místa. Provoz sběrného místa se velice osvědčil a je pravidelně využíván. Žádám všechny občany, aby sběrné místo navštěvovali výhradně v otevíracích časech, kdy je přítomna obsluha, která určuje místo a způsob uložení odpadu. Odkládání odpadu na jiná, než určená místa s sebou přináší nepořádek a zvýšenou pracnost. Rovněž vandalismus a „hledání pokladů“ jenom komplikují provoz a obsluhu tohoto prostoru.

ODPADY

Svoz plastů: 2.1., 1.2., 5.3., 2.4., 2.5., 4.6., 2.7., 1.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.2024.

Svoz nebezpečného odpadu ze sběrného místa: 21. května , 17. září 2024

Svoz pneumatik ze sběrného místa, kam je nutné pneumatiky dopravit

Svoz zbytkového odpadu (kontejnery): 16. března (před dům připravit 15.3. do 14.00)

                                                                     21. září (před dům připravit 20.9. do 14.00)

Platby za svoz odpadu uhradit nejpozději do 15. února 2024

publikováno: 1. 9. 2020 20:42,

Novinky z úřad

Občanská poradna

publikováno: 3. 7. 2024

  • Martina Šafránková
  • 230

Občanská poradna: pracovniště Říčany, Masarykovo nám. 6/17