Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Sběrné místo Kozojedy

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST:

OBDOBÍ PROSINEC AŽ ÚNOR

                                   Středa a sobota 15 - 17 hodin


                                      BŘEZEN AŽ LISTOPAD

                                   Středa a sobota 15 - 18 hodin


Sběrné místo "Ve Skále" mohou bezplatně využívat pouze obyvatelé Kozojed a vlastníci nemovitostí na území obce. Slouží pouze k odkládání odpadu z domácností. Neslouží k odkládání odpadu z podnikatelské činnosti ani velkého množství při likvidaci pozůstalostí nebo rekonstrukcích domů. V těchto případech je nutno objednat si samostatně kontejner na své náklady!

Slouží k ukládání:
1. bioodpadu trávy, listí, větví, pařezů
2. elektroodpadu
3. vyřazených pneumatik osobních vozů bez disků
4. objemného odpadu

Uvedené komodity budou následně transportovány k recyklaci nebo ekologickému zpracován či odstranění.

Neslouží k ukládání stavebního odpadu, zeminy. K likvidaci velkého množství bioodpadu ze sadů a velkých zahrad je nutno využít Kompostárnu Struhařov.

Nesmí zde být uloženy asfaltové lepenky, eternit ani jiné životní prostředí ohrožující materiály, které lze likvidovat pouze ve speciálních zařízeních.

Prosíme, neodkládejte před závorou sběrného místa žádné odpady – znečišťujete tím veřejné prostranství obce, za které můžete být i pokutováni.

V mimořádných a neodkladných případech pro zajištění přístupu předem kontaktujte obecní úřad 321677114 nebo starostu 774997231.

Lokalita "Ve skále" na mapě

publikováno: 12. 6. 2023 17:16, Petra Škarková

Novinky z úřad a obce

Občanská poradna

publikováno: 3. 7. 2024

  • Martina Šafránková
  • 230

Občanská poradna: pracovniště Říčany, Masarykovo nám. 6/17