Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Sběrné místo Kozojedy

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST:

OBDOBÍ BŘEZEN AŽ LISTOPAD

Středa

15 – 18 hodin

Sobota

15 – 18 hodin

Sběrné místo "Ve Skále" mohou bezplatně využívat pouze obyvatelé Kozojed a vlastníci nemovitostí na území obce. Slouží pouze k odkládání odpadu z domácností. Neslouží k odkládání odpadu z podnikatelské činnosti ani velkého množství při likvidaci pozůstalostí nebo rekonstrukcích domů. V těchto případech je nutno objednat si samostatně kontejner na své náklady!

Slouží k ukládání:
1. bioodpadu trávy, listí, větví, pařezů
2. elektroodpadu
3. vyřazených pneumatik osobních vozů bez disků
4. objemného odpadu

Uvedené komodity budou následně transportovány k recyklaci nebo ekologickému zpracován či odstranění.

Neslouží k ukládání stavebního odpadu, zeminy. K likvidaci velkého množství bioodpadu ze sadů a velkých zahrad je nutno využít Kompostárnu Struhařov.

Nesmí zde být uloženy asfaltové lepenky, eternit ani jiné životní prostředí ohrožující materiály, které lze likvidovat pouze ve speciálních zařízeních.

Prosíme, neodkládejte před závorou sběrného místa žádné odpady – znečišťujete tím veřejné prostranství obce, za které můžete být i pokutováni.

V mimořádných a neodkladných případech pro zajištění přístupu předem kontaktujte obecní úřad 321677114 nebo starostu 774997231.

Lokalita "Ve skále" na mapě

publikováno: 12. 6. 2023 17:16, Petra Škarková

Novinky z úřad a obce

Rybářský spolek Kozojedy

publikováno: 18. 9. 2023

Webové stránky: Rybářský spolek Kozojedy (rskozojedy.wixsite.com)

Kozojedský spolek v současnosti hospodaří na třech rybnících. Počátky spolku jsou datovány od konce padesátých let minulého století, kdy se začaly budovat kozojedské rybníky, původně jako požární nádrže. První byl rybník Pod Hotelem, další rybník Na Pastvinách a nakonec U Pokorného.

Historie obce

publikováno: 27. 6. 2023

Středověk

První písemná zmínka je z roku 1352. Obec je vzdálená asi 3 km od Kostelce nad Černými lesy západním směrem a je obklopena ze tří stran lesy. Asi jeden kilometr od obce stojí kostel sv. Martina. Je to jeden ze čtyř kostelů na Černokostelecku uvedených v desátkovém rejstříku. Původně románská stavba byla v 16. století přestavěna. Ještě na počátku 17. století byly u kostelíka 2 chaloupky. Podle záznamů se zde nedostávalo vody a lidé si začali stavět nová obydlí kolem studánky, která je nyní uprostřed vesnice. První zmínka o studánce je z roku 1526, není hluboká, má 3,5 m. Jedná se o vodu puklinovou.

Nové webové stránky Kozojed

publikováno: 22. 6. 2023

  • Petra Škarková
  • 151

Nový web prochází posledními úpravami a doplněním informací. Uvítáme upozornění na nedostatky a doplnění.