Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vodné a stočné

Vodné

Od 1. ledna 2024 bude pitná voda dodávána za cenu 56,26 Kč/m3 včetně DPH to je cena vyšší o 6,45 Kč/m3 oproti roku 2023. Stále platí nutnost šetření s vodou, nejen s ohledem na cenu vody, ale hlavně vzhledem k nedostatečné vydatnosti dostupných zdrojů pitné vody. Na posílení zdrojů intenzivně pracuje JEKOZ Dobrovolný svazek obcí, který je dodavatelem pitné vody pro náš vodovod.

Stočné

V naší obci byl v roce 2002 zprovozněn systém tlakové kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod. Základem je u každé nemovitosti jímka tlakové kanalizace vystrojená čerpadlem. Čerpadlo je nedílnou součástí kanalizačního a čistírenského systému. V původní části obce bylo opatřeno obcí, a to na základě 6 milionové dotace, kterou obec v té době získala, další čerpadla v rozvojových částech obce byla a jsou pořizována na náklady vlastníků nemovitostí s tím, že jsou rovněž součástí čistírenského systému a jsou udržována na náklady obce, včetně bezplatné výměny po dožití (toto se týká vlastníků, kteří respektovali pokyn obce a osadili jímku doporučeným typem čerpadla).

Vlastník nemovitosti je povinen udržovat čerpací zařízení u své nemovitosti v čistém stavu, pravidelně provádět kontrolu a včas hlásit případnou poruchu. Porucha je opravována v nejbližším možném termínu, ale neznamená to, že obratem, proto je jímka dimenzována tak, aby měla rezervní kapacitu do provedení zásahu. Pokud vlastník závadu na čerpacím zařízení sám způsobí např. vniknutím nepřípustných materiálů, vlhčených ubrousků, plen nebo aplikací tuků do jímky apod. může mu být oprava čerpadla vyúčtována.

Rovněž nepřípustné je napojení svodů dešťové vody, přepady z akumulačních nádrží, vsakovacích objektů, bazénů apod. nebo průnik spodních vod do jímky. Celý kanalizační a čistírenský systém je financován z vybraného stočného, vzhledem k nízké výši stočného je obcí dotován a dochází pouze k mírnému navýšení ceny s ohledem zejména na zvyšující se ceny elektrické energie.

Stočné dle vodoměru – u nemovitostí, které jsou vodou zásobovány pouze z veřejného vodovodu, se výše stočného odvíjí od množství odebrané vody podle údajů vodoměru. Pro rok 2024 je stanovena výše stočného 45 Kč/m3 odebrané vody. Vzhledem ke změně výběru vodného společností Energie AG Kolín a.s. došlo i ke změně systém výběru stočného.

Uživatelé si na základě předchozích plateb stanoví výši čtvrtletních záloh. Zálohy jsou splatné v říjnu, lednu, dubnu a v srpnu proběhne na základě stavů vodoměru vyúčtování. Vyúčtování (přeplatek nebo nedoplatek) si může každý podle množství odebrané vody a zaplacených záloh vypočítat sám nebo požádat úřad o výpočet.

Stočné paušální – nemovitosti, které pro zásobování vodou využívají studnu mají pro rok 2024 cenu stočného stanovenu na 1500,- Kč za osobu a rok splatné vždy v červnu. Nemovitosti neobývané ale napojené na kanalizaci hradí stočné 1500,- Kč na rok. Platby stočného dle vodoměru i paušálního je nejlépe platit převodem na účet obce 6626151/0100. Variabilní symbol je číslo nemovitosti a do zprávy pro příjemce napsat "stočné paušál". Platbu můžete poslat i složenkou či zaplatit v hotovosti na obecním úřadu.

publikováno: 14. 6. 2023 17:03, Petra Škarková

Novinky z úřad

Občanská poradna

publikováno: 3. 7. 2024

  • Martina Šafránková
  • 230

Občanská poradna: pracovniště Říčany, Masarykovo nám. 6/17