Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Číslo popisné musí být viditelné

  • Petra Škarková
  • 36

Chybí vám na domě číslo popisné? Pozor, jde o porušení zákona!

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie. Nejdříve nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít. Obvykle po směru chodu hodinových ručiček, přičemž se začínalo na nejdůležitějších místech – veřejnými budovami (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). Kostely, kaple a neobývané věže se již od dob Marie Terezie nečíslují.

I dnes musí mít každý dům číslo popisné na viditelném místě. Není to jen tak pro legraci, nařizuje to zákon o obcích. Pokud na domě číslo nemáte nebo je špatně viditelné, je to problém.

Dům se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasnou nebo rekreační. Číslo přiděluje obec rozhodnutím. Tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy.

Tabulky s čísly umístěte viditelně

Každý vlastník by si měl uvědomit, že nesprávné nebo dokonce žádné označení jeho budovy může mít negativní následky. Například praxe ukazuje, že hasiči či sanitka přijedou na místo události pozdě jen proto, že dům nebyl označen. Číslování domů slouží k lepší orientaci, což ocení nejen vaše návštěva, ale třeba i pošťák.

Novinky z obce

Rybářský spolek Kozojedy

publikováno: 18. 9. 2023

Webové stránky: Rybářský spolek Kozojedy (rskozojedy.wixsite.com)

Kozojedský spolek v současnosti hospodaří na třech rybnících. Počátky spolku jsou datovány od konce padesátých let minulého století, kdy se začaly budovat kozojedské rybníky, původně jako požární nádrže. První byl rybník Pod Hotelem, další rybník Na Pastvinách a nakonec U Pokorného.

Historie obce

publikováno: 27. 6. 2023

Středověk

První písemná zmínka je z roku 1352. Obec je vzdálená asi 3 km od Kostelce nad Černými lesy západním směrem a je obklopena ze tří stran lesy. Asi jeden kilometr od obce stojí kostel sv. Martina. Je to jeden ze čtyř kostelů na Černokostelecku uvedených v desátkovém rejstříku. Původně románská stavba byla v 16. století přestavěna. Ještě na počátku 17. století byly u kostelíka 2 chaloupky. Podle záznamů se zde nedostávalo vody a lidé si začali stavět nová obydlí kolem studánky, která je nyní uprostřed vesnice. První zmínka o studánce je z roku 1526, není hluboká, má 3,5 m. Jedná se o vodu puklinovou.