Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nový systém třídění odpadu

 • Petra Škarková
 • 971

Vyplněný informační lístek odevzdávejte i v případě, že nádoby nechcete! Lístek stáhnete pod článkem a odevzejte ho nejpozději do 15. prosince 2023.

Ve starém zákonu o třídění odpadu měla povinnost třídit odpad ze zákona pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba. To se ovšem změnilo zákonem č. 541/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021, který ukládá povinnost soustřeďovat odpady odděleně, tedy třídit je, každému občanovi.  
Podmínky legislativy jsou přísné a musí na ně reagovat každá obec. Navíc, problematika třídění se v naší obci řeší téměř nepřetržitě. Občané si stěžují na věčný nepořádek kolem barevných kontejnerů. Na počet obyvatel vyprodukujeme značné množství komunálního odpadu, který je, dle svozové firmy, často špatně roztříděn.
Nabízí se jedinečná možnost, které by chtěla obec využít, zavedení systému třídění přímo v domácnosti. Tento systém se v okolních obcích osvědčil. Nádoby na třídění budou mít občané zdarma z dotací Evropské unie. Ovšem dotaci je možné čerpat jen při naplnění určitého finančního limitu.
Věříme, že cílem nás všech je čistější okolí kolem kontejnerových míst, odbourání stresu, zda nebude kontejner přeplnění a jistý komfort v třídění.

 1. Proč bude v Kozojedech zaveden nový systém třídění?

Cílem je snížení množství vyprodukovaného směsného odpadu a jeho důkladnější třídění. Jako bonus získáme čisté okolí kontejnerů na třídění a snížení jejich počtu.

 1. Budou nádoby na tříděný odpad poskytnuty zdarma?

Ano, nádoby budou zdarma pro občany Kozojed, kteří se přihlásí a musí sloužit na pozemku v k.ú. Kozojedy. Popelnici je nutno využívat pouze ke svému účelu.

 1. Jak často bude odpad z domácností svážen?

Druh odpadu                                              Četnost vývozu

Směsný komunální odpad                          1x za 14 dní nebo 1x za měsíc*

Plast a papír                                                  1x za měsíc

Týdenní svoz komunálního odpadu bude zcela zrušen.

*sezonní svoz bude individuálně řešen

 1. Jak bude popelnice velká a barevná?

Na rodinu jsou počítány dvě nádoby, každá o objemu 240 litrů. Jedna na plast a druhá na papír. Nádoby budou barevně rozlišené. Obec žádá o černé popelnice s barevným madlem (žluté a modré madlo), ale barevnost v tuto chvíli není možné zaručit.
Občané, kteří žijí sami nebo tady nejsou celoročně, mohou žádat nádobu menší o velikosti 120 l.

 1. Budou popelnice na tříděný odpad i do bytovek?

Ne, do bytových domů bude poskytnut zabezpečený kontejner. Občané z bytovek budou včas informováni.

 1. Do kdy mám odevzdat informační lístek?

Vyplněný informační lístek odevzdávejte nejpozději do 15. prosince 2023 buď osobně na obecním úřadě nebo kvalitní sken/foto zašlete na e-mail: jana.kozojedy@email.cz

 1. Je možné se do systému přihlásit i po 15. prosinci 2023?

V případě, že budou nakoupené nádoby ještě na skladě, tak ano. V opačném případě si nádoby na tříděný odpad musí občan zakoupit sám na vlastní náklady.

 1. Je možné vzít do rodinného domu více kusů nádob?

Ano, ale pouze v případě, že v rodinném domu žije více rodin nebo větší počet lidí. Individuálně se domluvíte na obecním úřadě nebo na e-mailu: jana.kozojedy@email.cz

 1. Když se do systému nezapojím, mohu dál používat pytle na plast?

Ne, žluté pytle na tříděný odpad budou zrušeny.

 1. Budou zachovány barevné kontejnery?

Ano, budou zachovány barevné kontejnery na tříděný odpad, ale bude výrazně snížena četnost vývozů.

 1. Má někdo v okolí zkušenosti s tímto systémem?

Ano, většina okolních obcí a měst přešla na tento systém.

 1. Jaká je zpětná vazba v okolních obcích?

Zpětná vazba je kladná. Lidé uvítali čisté okolí u kontejnerů a pohodlnější možnost třídění odpadu. Navíc se výrazně snížilo množství směsného komunálního odpadu.

 1. Je přihlášení do systému povinné?

Ne, není. Ale občané, kteří se do nového systému nezapojí, musí počítat s tím, že kontejnery na tříděný odpad budou vyváženy ve výrazně nižší frekvenci. Komunální odpad bude vyvážen jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc, ale týdenní svoz bude zrušen.
Doporučujeme občanům se do systému zapojit nejen kvůli novému zákonu o povinnosti třídění, ale i kvůli čistotě v obci a ekologii.

 1. Jaká bude cena za likvidaci odpadu dle tohoto systému?

Ze zkušeností obcí, které tento systém provozují, dojde k mírnému nárůstu nákladů. Budeme se snažit v cenách pro obyvatele pohybovat v současných limitech, již nyní jsou ceny za svoz a likvidaci odpadů dotovány obcí. Podle zájmu a vyhodnocení zkušebního provozu budeme moci učinit nějaké rozhodnutí.

Děkujeme všem zodpovědným občanům za součinnost. Chápeme, že každá změna přináší úsilí nás všech, ale věříme, že novým systémem nejen splníme přísnou legislativu, ale také, že Kozojedy budou čistší obcí.

Vyplněný informační lístek odevzdávejte i v případě, že nádoby nechcete! Stáhnete ho v přiloženém souboru a vyplněný ho odevzdávejte nejpozději do 15. prosince 2023 buď osobně na obecním úřadě nebo kvalitní sken/foto zašlete na e-mail: jana.kozojedy@email.cz
Informační lístek také můžete odstřihnout v Kozojedském zpravodaji podzim/zima 2023.

Ilustrační obrázek: italieonline.eu
Zdroje: mojeodpadky.cz, ekokom.cz, pohorelice.cz

Novinky z obce

Změna jízdních řádů od 1.12.2024

publikováno: 27. 3. 2024

      Od 1.12.2024 vstoupí v platnost nové jízdní řády na autobusových linkách PID. Vzhledem k provázanosti autobusových linek s železniční dopravou bude nutné akceptovat rovněž celostátní termín změny jízdních řádů o 14 dní později, tj. 15.12.2024.

AUTOBUSY - jízdní řády

publikováno: 27. 3. 2024

 • Martina Šafránková
 • 182

Informace k novým autobusovým jízdním řádům naleznete na našich webových stránkách pod záložkou:

 > Obec

 > Jízdní řády

 > Nové jízdní řády od 1.12.2024

Studie přechodu na hlavní silnici

publikováno: 20. 3. 2024

 • Petra Škarková
 • 285

Studii na přechod na hlavní silnici najdete na našich stránkách pod záložkou Úřad > Komunikace.

Zákaz parkování na silnici, bude se čistit!

publikováno: 19. 3. 2024,

 • začíná ve středu 20. 3. 06:00 - končí v
 • Kozojedy

Ve středu 20. března je zákaz parkování po celé obci.

Nenechávejte své vozy, ani jiné překážky, stát na vozovce nebo blízko ní. Od brzkých hodin se budou čistit komunikace v obci.
Děkujeme za součinnost. Jarní úklid je potřeba. A to nejen na silnicích.

)