Vítejte na stránkách obce Obec Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kozojedský hřbitov prošel aktualizací hrobových míst

  • Petra Škarková
  • 130

Obec Kozojedy nechala zpracovat pasport hřbitova.

Pasport hřbitova znamená základní evidenci hřbitovů vedenou jejich správcem. Zásadou pasportu hřbitova je správa (např. pořízení, aktualizace, evidence) grafických dat hrobových míst. Tyto údaje představují skutečný stav hrobů se skutečnou výměrou. Kvalitně zpracovaný pasport umožňuje efektivnější a provázanější správu obce. Rozsah a způsob vedení pasportu hřbitova odpovídá příslušným ustanovením zákona o pohřebnictví číslo 193/2017 Sb.

Někteří z Vás již obdrželi do schránek obálku s nájemní smlouvou ve dvou provedení, hrobovou kartu, lístek s výší hřbitovních poplatků na 10 let a průvodní dopis. Ti, kteří ne, mějte prosím trpělivost, ale je to mravenčí práce dát dohromady veškeré pro mě dostupné údaje, jako pročítání starých přihlašovacích lístků, zápisků atd.

Ráda bych vás tímto poprosila o spolupráci při doplnění informací o pozůstalých. Například datum narození nebo datum úmrtí.

Dále obec vypracovala „Hřbitovní řád“, který bude v nejbližší době zavěšen u vstupu na náš hřbitov.

Prosíme všechny návštěvníky pohřebiště a nájemce hrobových míst, aby se na hřbitově chovali důstojně, jak si to pietní místo vyžaduje.

Na pohřebiště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a osobám se psy a jinými zvířaty.
Je zakázáno odhazovat jakékoliv odpady mimo kontejner, který je umístěn v prostoru hřbitova.

Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu a rovněž je povinen:
- čistit prostory kolem hrobového místa,
- zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který narušuje estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady.

Autor článku: Jana Masluková Šimůnková
Autor fotografie: CB Česko z nebe